Neidio i'r prif gynnwy

Ynglŷn â Helpa Fi i Stopio

Sut mae cael mynediad at wasanaeth Helpa Fi i Stopio?

Gellir cyrchu Helpa Fi i Stopio mewn sawl ffordd:

Os hoffech gyfeirio eich hun at y gwasanaeth, gallwch gysylltu â Helpa Fi i Stopio ar 0800 085 2219 neu anfon neges destun at HMQ i 80818.

Fel arall, gallwch ofyn am atgyfeiriad gan eich meddyg teulu.

Os hoffech gael cymorth drwy fferyllfa, ewch i'ch fferyllfa leol i gael rhagor o wybodaeth.

Os ydych chi'n feichiog ac yr hoffech chi neu rywun yn eich cartref gael cymorth i roi'r gorau i ysmygu, gallwch gysylltu â Helpa Fi i Stopio neu siarad â'ch bydwraig a all eich cefnogi i gael mynediad at y gwasanaeth.

Os ydych yn glaf mewnol, siaradwch â staff y ward am gael mynediad at wasanaethau Helpa Fi i Stopio yn ystod eich arhosiad.

I ddarganfod mwy am Helpa Fi i Stopio, ewch i http://www.helpmequit.wales/

Beth mae Helpa Fi i Stopio yn ei gynnig?

  • Cefnogaeth gyfrinachol ac anfeirniadol am ddim gan arbenigwr rhoi'r gorau i ysmygu cyfeillgar
  • Cefnogaeth sydd naill ai wyneb yn wyneb, rhithwir neu dros y ffôn
  • Cefnogaeth sydd naill ai'n un i un neu'n sesiwn grŵp gydag ysmygwyr eraill
  • Sesiynau wythnosol wedi'u teilwra i gwrdd â'ch anghenion
  • Monitro eich cynnydd
  • Mynediad at feddyginiaeth rhoi'r gorau i ysmygu am ddim gan gynnwys darnau nicotin ac un cynnyrch llafar ychwanegol fel gwm neu anadlydd