Log Datgelu

Nod y Bwrdd Iechyd yw cyhoeddi pob ymateb i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth ar ei Log Datgelu Rhyddid Gwybodaeth.