Neidio i'r prif gynnwy

Ym mhle byddwch chi'n dod o hyd i ni

A fyddech chi’n gwybod ble i fynd pe byddech yn sâl neu wedi anafu a’ch bod angen sylw meddygol? A fyddech chi’n gwybod ble i fynd pe byddech eisiau rhoi adborth am eich profiad gofal iechyd? Mae’r Tîm Ymgysylltu’n ymweld â lleoliadau gwahanol ym mhob cwr o Went bob wythnos i ateb cwestiynau, cyfeirio ar wasanaethau a gwneud yn siŵr y gall pobl siarad â ni wyneb yn wyneb i roi adborth – boed yn adborth positif neu negyddol.


Gallwch ddod o hyd i ni yn y lleoliadau canlynol:

 

(*Sylwch y gall y dyddiadau a’r amseroedd newid. Caiff y dudalen hon ei diweddaru bob dydd*)

Dyddiad

Amser

Arwynebedd

Lleoliad

Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 10:00 - 12:00 Caerffilli 'Grŵp ar gau'
Dydd Mercher 17 Gorffennaf 11:00 - 15:00 Blaenau Gwent

Willowtwn Bocs Bwyd Mawr

Dydd Iau 18 Gorffennaf 09:30 - 11:00 Sir Fynwy

Togetherworks, Cil-y-coed (Clwb Brecwast Blokes)

Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf

12:00 – 18:00 Sir Fynwy

Balchder Trefynwy, Sgwâr Agincourt, Trefynwy

Dydd Llun 22 Gorffennaf 10:00 - 13:00 Sir Fynwy

Hyb Cymunedol Brynbuga

Dydd Mawrth 23 Gorffennaf 10:00 - 13:00 Blaenau Gwent Swyddfeydd Cyffredinol Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Dydd Mercher 24 Gorffennaf 11:00 - 12:30 Torfaen

Bore Coffi Eglwys Sant Mai, Y Dafarn Newydd

Dydd Iau 25 Gorffennaf 13:00 - 15:00 Caerffilli

Grwp SHADE, Neuadd Eglwys Dan Y Graig

Dydd Llun 29 Gorffennaf 11:30 - 14:30 Sir Fynwy Ysgubor Degwm, Y Fenni
Dydd Mawrth 30 Gorffennaf 13:00 - 13:00 Blaenau Gwent Kidz R Us, Tredegar
Dydd Mercher 31 Gorffennaf 09:30 - 12:00 Blaenau Gwent 'Grŵp ar gau'
Dydd Iau 1 Awst 10:00 - 12:00 Casnewydd

Bore Coffi Glan yr Afon

Dydd Mercher 7 Awst 10:00 - 12:30 Sir Fynwy Waitrose, Y Fenni
Dydd Iau 8 Awst 12:00 - 14:00 Torfaen Stadiwm Cwmbrân
Dydd Llun 12 Awst 10:00 - 12:30 Casnewydd Byddin yr Iachawdwriaeth
Dydd Mawrth 13 Awst 14:00 - 16:00 Caerffilli Llyfrgell Abertridwr
Dydd Mercher 14 Awst 10:00 - 12:00 Torfaen Swyddfa MIND Torfaen, Pont-y-pŵl
Dydd Iau 15 Awst 10:00 - 13:00 Blaenau Gwent 'Grŵp ar gau'
Dydd Llun 19 Awst 14:30 - 16:00 Torfaen 'Grŵp ar gau'
Dydd Mawrth 20 Awst 14:00 - 15:30 Blaenau Gwent Clwb Cymraeg yn Llyfrgell Abertyleri
Dydd Mercher 21 Awst 10:00 - 16:00 Monmouthshire Ysbyty Dydd Cas-gwent
Dydd Iau 22 Awst 10:00 - 12:00 Caerfilli Memo a Llyfrgell Newbridge
Dydd Mercher 28 Awst 14:00 - 16:00 Blaenau Gwent Grŵp Cerdyn a Chrefft yn Llyfrgell Glyn Ebwy
Dydd Iau 29th Awst 10:00 - 12:30 Caerfilli Grŵp Cefnogi COPD yn YMCA Bargod

 

 

 

 

 

 

*Sylwch y gall amseroedd newid. Mae'r dudalen hon yn cael ei diweddaru'n ddyddiol gyda'r wybodaeth hon.