Neidio i'r prif gynnwy

Ym mhle byddwch chi'n dod o hyd i ni

Rydym yn cychwyn ar daith o amgylch ardal y Bwrdd Iechyd i sicrhau bod trigolion lleol yn gwybod i ble y dylent fynd pan fydd angen gofal iechyd arnynt...


Pan agorodd Ysbyty Athrofaol y Faenor yng Nghwmbrân ym mis Tachwedd 2020, newidiodd swyddogaeth ysbytai eraill yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae'r ysbyty newydd yn darparu gofal arbenigol a chritigol i ardal y Bwrdd Iechyd ac yn gartref i Adran Achosion Brys y rhanbarth.

A fyddech chi'n gwybod ble i fynd pe baech chi'n sâl neu wedi'ch anafu ac angen sylw meddygol? Gwyddom nad yw deall y newidiadau hyn bob amser yn hawdd, a dyna pam y byddwn wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Helpwch ni i'ch helpu i ddeall y newidiadau i'ch gwasanaethau gofal iechyd trwy ddod i siarad â ni yn un o'r sesiynau isod

Dyddiad

Amser

Arwynebedd

Lleoliad

Dydd Iau 28 Medi

14:00 - 16:00

Sir fynwy

Canolfan Grefft Ladybird, Cil-y-coed

Dydd Gwener 29 Medi

10:00 – 12:00

Sir fynwy

Marchnad y Fenni

Dydd Llun 2 Hydref

9:30 – 14:00

Casnewydd

Digwyddiad Cymunedol Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn – Theatr Glan yr Afon

Dydd Mawrth 3 Hydref

10:00 – 14:00

Casnewydd

Ffair y Glas ESOL – Coleg Gwent, Campws Casnewydd

Dydd Mawrth 3 Hydref

14:00 – 16:00

Casnewydd

Ringland Over 50’s Event – Y Sied, Cartref Yn Y Coed, Treberth Crescent

Dydd Mercher 4 Hydref

10:30 – 12:30

Torfaen

Marchnad Pont-y-pŵl

Dydd Llun 9 Hydref

10:00 – 12:00

Blaenau Gwent

Canolfan Gymunedol Aberbeeg – Caffi Hapus

Dydd Gwener 20 Hydref

14:00 – 16:00

Caerffili

Caffi Cwtch - Canolfan Gymunedol Van

Dydd Mawrth 24 Hydref

10:00 – 13:00

Torfaen

Canolfan Treftadaeth Blaenafon

Dydd Llun 30ain Hydref

11:00

Caerffili

Grŵp Cerdded – Parc Cwm Darren, Deri

*Sylwch y gall amseroedd newid. Mae'r dudalen hon yn cael ei diweddaru'n ddyddiol gyda'r wybodaeth hon.