Neidio i'r prif gynnwy

Partneriaethau

Mae’r Bwrdd Iechyd yn gweithio ochr yn ochr â phartneriaid i ymgysylltu a chynnwys pobl y mae eraill hefyd yn ceisio ymgysylltu â nhw, mae hyn yn galluogi gwaith partneriaeth cryf, rhannu adnoddau a’r gallu i gydweithio ar atebion ar y cyd i heriau a rennir. Mae llawer o sefydliadau wedi bod yn hynod hael wrth alluogi ein cyfranogiad yn eu gweithgareddau presennol.

Mae tîm Ymgysylltu’r Bwrdd Iechyd wedi mynychu’r canlynol yn flaenorol:

> Sesiynau Siarad â Ni Cymunedol awdurdodau lleol, Mannau Cynnes a digwyddiadau Cost Byw;

>Cyfadeiladau a digwyddiadau Preswylwyr y Gymdeithas Dai;

>Mae'r tîm yn mynychu digwyddiadau Iechyd a Lles blynyddol a Ffeiriau'r Glas ar Gampysau Coleg Gwent

> Nosweithiau Rhieni Ysgol, boreau coffi a digwyddiadau Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

 

Cynrychiolir y Bwrdd Iechyd hefyd ym Mhanel Dinasyddion Gwent, Fforwm Mynediad Torfaen, ac yn gweithio â mudiadau'r trydydd sector, GAVO a TVA.