Neidio i'r prif gynnwy

Symud Mwy Gyda'n Gilydd

Mae bod yn actif gyda ffrindiau neu deulu yn gyfle gwych i wella ein hiechyd trwy ffitrwydd ar yr un pryd â chymdeithasu. Mae ymarfer corff yn ffordd wych o wneud ffrindiau newydd, rhoi cynnig ar hobïau newydd ac archwilio gwahanol leoedd.

Felly sut gallwn ni symud mwy gydag eraill?

Chwaraeon tîm ac ymarfer cymdeithasol

Nid yw rhoi cynnig ar gamp neu weithgaredd newydd yn wych i'n cyrff a'n meddyliau yn unig; gall fod yn wych i'n bywyd cymdeithasol hefyd. Mae clybiau chwaraeon lleol a dosbarthiadau ymarfer corff neu weithgaredd yn ffordd wych o gwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau newydd.

Chwaraeon tîm neu weithgareddau grŵp efallai yr hoffech roi cynnig arnynt yw:

 • Pêl-droed
 • Hoci
 • Pêl-rwyd
 • Rownderi
 • Rygbi
 • Tenis
 • Dawns
 • Dringo dan do

Mae hyd yn oed gweithgareddau y gellir eu cwblhau ar eu pen eu hunain, fel rhedeg, beicio, neu gerdded yn aml yn cynnwys clybiau lleol a all fod yn rhad ac am ddim i ymuno â nhw. Edrychwch ar eich tudalen rhwydwaith lles integredig lleol (IWN) i ddarganfod y clybiau chwaraeon, dosbarthiadau neu grwpiau ymarfer corff rhad ac am ddim yn eich ardal leol.

 • Gwefan sy'n canolbwyntio ar wella mynediad i redeg i bawb yw Rhedeg Cymru . Gyda chynlluniau hyfforddi amrywiol, digwyddiadau, ac awgrymiadau a thriciau ar redeg unigol a chymdeithasol - mae rhywbeth at ddant pawb sydd am ddechrau arni. Ewch i Rhedeg Cymru i ddod o hyd i'ch grŵp rhedeg cymdeithasol lleol: Gall Pawb - Rhedeg Cymru - Rhedeg Cymru (irun.wales)
 • Fel arall, mae Parkrun yn ddigwyddiad rhedeg 5km am ddim a gynhelir bob dydd Sadwrn am 9am mewn cannoedd o leoliadau ledled y DU a Chymru. Dewch o hyd i'ch digwyddiad Parkrun lleol yng Ngwent yma digwyddiadau | parkrun DU .
 • Chwilio am lwybrau beicio lleol i ymweld â Rhwydwaith Beicio Sustrans i ddod o hyd i lwybrau Gwent lleol y gallwch chi eu harchwilio'n hawdd.
 • Chwilio am rywbeth ychydig yn wahanol i roi cynnig arno ac angen ychydig o ysbrydoliaeth? Darllenwch erthygl Chwaraeon Cymru ar 10 camp anarferol y gallwch eu gwneud yng Nghymru | Chwaraeon Cymru .

Gall ein Rhwydwaith Lles Integredig (IWN) eich cyfeirio at lawer o grwpiau, gweithgareddau a digwyddiadau lleol yn eich ardal chi. Maent yma i bawb ledled Gwent - gan helpu i'ch cysylltu â'r hyn sy'n digwydd ar draws eich cymuned leol.

Ewch i'n tudalen IWN i gael mynediad i'ch map lleol rhad ac am ddim - a darganfod beth sy'n digwydd yn eich ardal chi.

Mae FIT FANS yn rhaglen iechyd rhad ac am ddim i ddynion a merched 35-65 oed sy’n edrych i golli pwysau, dod yn fwy heini a byw bywyd mwy egnïol.

Ydych chi rhwng 35-65 oed?

Oes gennych chi BMI o 28+?

A yw eich canol yn mesur mwy na 38 modfedd o wrywod neu 31 modfedd o fenywod?

Beth allwch chi ei ddisgwyl?

• 12 sesiwn wythnosol AM DDIM yn eich clwb pêl-droed lleol

• Dewch i gwrdd â chefnogwyr pêl-droed eraill ar yr un daith â chi

• Dysgwch sut i wneud dewisiadau gwell i wella eich ffordd o fyw a'ch iechyd

• Cael eich cefnogi ar hyd eich taith gan staff y clwb

Mae FANS FIT wedi helpu miloedd o bobl i gyflawni gwelliannau hirdymor mewn colli pwysau, gweithgaredd corfforol, diet a lles cyffredinol. Ar gyfartaledd collodd cyfranogwyr dros 5% o bwysau eu corff yn ystod y rhaglen 12 wythnos.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth a chofrestru ar gyfer eich rhaglen dilynwyr heini lleol yma: FANS FIT - (efltrust.com)