Neidio i'r prif gynnwy

Merched yn Unig

Cyf:
     
Teitl:
Dyddiad cyhoeddi:
Dyddiad Dod i ben:
ABUHB/PIU:1580/1       Abladiad Endometriaidd Mehefin 2022 Mehefin 2025
ABUHB/PIU:1564/2       Allsugno Gwactod a Llaw (MVA) Awst 2023 Awst 2026
ABUHB/PIU:1627/1       Apwyntiadau Dilynol wedi’u Cychwyn gan Gleifion Awst 2022 Awst 2025
             
ABUHB/PIU:1579/1       Biopsi Fylfol Mehefin 2022 Mehefin 2025

ABUHB/PIU:1397/1

     

BIPAB - Canllaw i Ddechrau Esgor Cleifion Allanol (OPIOL)

Ion 2019

Ion 2022

             

ABUHB/PIU:882/3

     

Cael Tâp Transobturator - TOT

Mai 2018

Mai 2021

ABUHB/PIU:1311/2

     

Canllawiau ar gyfer Defnyddio Dyfais Trin Ysgogi Trydanol yn y Cartref - Gwasanaethau Ffisiotherapi - Gwybodaeth i Gleifion

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB/PIU:611/2

     

Clinig Hysterosgopi

Mai 2018

Mai 2021

ABUHB/PIU:1398/1

     

Cyfnod Cudd Esgor- Bydwreigiaeth

Ion 2019

Ion 2022

ABUHB/PIU:416/2

     

Cylch Pessary y Wain

Mai 2018

Mai 2021

ABUHB/PIU:1334/2

     

Cyngor Diogelwch Sedd Car - Ar Gyfer Eich Babi Cynamserol neu bwysau geni isel - Gwybodaeth i Rieni

Tach 2020

Tach 2023
ABUHB/PIU:1333/2       Cyngor Diogelwch Sedd Car Pan fydd eich babi wedi bod ar yr Uned i'r Newydd-anedig Tach 2020 Tach 2023
             

ABUHB/PIU:1396/1

     

Dechrau Esgor Cleifion Allanol

Ion 2019

Ion 2022

             

ABUHB/PIU:947/4

   

 

Emboleiddiad Prif Wythïen Crothol ar gyfer Ffibroidau (UAE)

Gorff 2017

Gorff 2020

             
ABUHB/PIU:1500/1       Ffibroidau Hydref 2020 Hydref 2023
             

ABUHB/PIU:1178/2

     

Gwasanaeth Ffisiotherapi Newyddenedigol

Medi 2018

Medi 2021

             
ABUHB/PIU:1595/1       Hysterocontrastsonograffi (HyCoSy) Esbonio'r Weithdrefn Gorff 2021 Gorff 2024

ABUHB/PIU:890/3

     

Hysterosalpingogram

Chwef 2017

Chwef 2020

ABUHB/PIU:1564/1       Hysterosgopi - Esbonio'r Driniaeth, Gwybodaeth a Ffurflen Gydsynio Ebrill 2021 Ebrill 2024
             
       

Lle Gellir Geni Fy Mabi

   

ABUHB/PIU:1308/2

     

Llithriad Organ Pelvic - Gwasanaeth Ffisiotherapi

Gorffennaf 2018

Gorffennaf 2021

             

ABUHB/PIU:787/4

     

Mynd adref ar ôl Llawfeddygaeth Laparosgopig

Medi 2023

Medi 2026

             
ABUHB/PIU:1655/1      

Obstetreg - Taflen Wybodaeth ar gyfer Cleifion Obstetreg - Ysbyty Athrofaol y Faenor

Medi 2023 Medi 2026
             
ABUHB/PIU:1501/1       Pesari Gweiniol ar gyfer Prolaps Hydref 2020 Hydref 2023

ABUHB/PIU:871/2 

     

Prawf Urodynamig - Canllaw i Gleifion

Mai 2018

Mai 2021

ABUHB/PIU:1576/1        Profion hormon gwrth-mulleraidd (AMH) Mai 2021 Mai 2024
             
ABUHB/PIU:1525/1       Rhwygiadau Gradd Tri a Phedwar yn ystod y Cyfnod Esgor Rhagfyr 2020 Rhagfyr 2023
             

ABUHB/PIU:1377/1

     

Sgrinio Serfigol

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB/PIU:1345/1

     

Sterlisiad ar adeg toriad Cesaraidd

Maw 2017

Mawrth 2020

ABUHB/PIU:1626/1       Sylw yn ôl Symptomau neu SOS Awst 2022 Awst 2025

ABUHB/PIU:551/2

     

Syndrom Ofari Polycystig

Mai 2018

Mai 2021

             

ABUHB/PIU:1313/2

     

Talipes Unochrog - Gwybodaeth i Rieni - Adran Bydwreigiaeth

Gorff 2019

Gorff 2022

ABUHB/PIU:1346/1

     

Torri Membranau Cyn-Esgor Digymell (SROM)

Rhag 2017

Rhag 2020

             
ABUHB/PIU:1083/2       Ward B7 Ysbyty Brenhinol Gwent Mai 2018 Mai 2021
             

ABUHB/PIU:894/3

     

Ymarferion Llawr Pelfig i Fenywod - Gwasanaeth Ffisiotherapi

Gorff 2018

Gorff 2021

ABUHB/PIU:784/3

     

Ymgyrch Atgyweirio Llawr Pelvic

Mai 2018

Mai 2021