Neidio i'r prif gynnwy

Ymgysylltu â'r Gymuned

Rydym yn cychwyn ar daith o amgylch ardal y Bwrdd Iechyd i sicrhau bod trigolion lleol yn gwybod i ble y dylent fynd pan fydd angen gofal iechyd arnynt...


Pan agorodd Ysbyty Athrofaol Y Faenor yng Nghwmbrân ym mis Tachwedd 2020, newidiodd swyddogaeth ysbytai eraill yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae'r ysbyty newydd yn cynnnig gofal arbenigol a chritigol i ardal y Bwrdd Iechyd ac yn gartref i Adran Achosion Brys y rhanbarth.

A fyddech chi'n gwybod ble i fynd pe byddech chi'n sâl neu wedi'ch anafu a bod angen sylw meddygol arnoch chi? Gwyddom nad yw deall y newidiadau hyn bob amser yn hawdd, a dyna pam y byddwn wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Helpwch ni i'ch helpu chi i ddeall y newidiadau i'ch gwasanaethau gofal iechyd trwy ddod i siarad â ni yn un o'r digwyddiadau isod...

Dyddiad

Amser

Ardal

Lleoliad

 

Dydd Mawrth 16 Awst 2022

 

 

10.00 - 14.00

 

Blaenau Gwent

 

Canolfan Eden Abertyleri

 

Dydd Gwener 19 Awst 2022

 

 

11.00 - 15.00

 

Casnewydd

 

Teuluoedd yn Caru Casnewydd, Sgwâr John Frost

 

Dydd Llun 22 Awst 2022

 

 

9.30 - 12.00

 

Torfaen

 

Cheeky Monkey’s, Cwmbrân

 

Dydd Mawrth 23 Awst 2022

 

 

10.00 - 14.00

 

Caerffili

 

Morrisons Caerffili

 

Dydd Sadwrn 27 Awst 2022

 

 

12.00 - 15.30

 

Casnewydd

 

Diwrnod Hwyl i'r Teulu Ringland

 

Dydd Iau 1 Medi 2022

 

 

10.00 - 13.00

 

Torfaen

 

Llyn Cychod Cwmbrân

 

Dydd Llun 5 Medi 2022

 

 

10.30 - 13.00

 

Blaenau Gwent

 

Y Dref Chwarae Little Role, Tredegar

 

Dydd Mercher 7 Medi 2022

 

10.00 - 14.00

 

 

Sir Fynwy

 

Waitrose Y Fenni

 

Dydd Gwener 9 Medi 2022

 

 

10.00 - 14.00

 

Blaenau Gwent

 

Diwrnod Marchnad Glyn Ebwy

 

Dydd Mercher 14 Medi 2022

 

 

10.00 - 14.00

 

Torfaen

 

Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

 

Dydd Iau 22 Medi 2022

 

11.00 - 15.00

 

 

Sir Fynwy

 

Canolfan Hamdden Cas-gwent

 

Dydd Gwener 23 Medi 2022

 

10.00 - 14.00

 

 

Torfaen

 

Cwmbrân Sainsbury's

 

Dydd Mawrth 27 Medi 2022

 

11.30 - 14.30

 

 

Blaenau Gwent

 

Canolfan Gymunedol Cwtch Blaina

 

*Sylwer y gall amseroedd a dyddiadau newid. Mae'r dudalen hon yn cael ei diweddaru'n ddyddiol gyda'r wybodaeth ddiweddaraf.