Neidio i'r prif gynnwy

Bwyta'n Dda ar Gyllideb

Rydyn ni'n gwybod bod pethau'n anodd iawn ar hyn o bryd, rydyn ni am eich helpu chi i wneud bwyta'n iach yn gyfeillgar i'r gyllideb.

Dyma rai awgrymiadau syml i gadw costau i lawr:

  • Rhewi unrhyw fwyd dros ben - mae hon yn ffordd wych o sicrhau bod gennych chi bryd iach yn barod i chi ei ddadmer pan fo angen.
  • Lleihau gwastraff – os yw bwyd yn agos at ei fod bron wedi mynd heibio mae'n well, ceisiwch ei ddefnyddio yn gyntaf fel nad oes angen ei daflu a'i wastraffu. Beth am roi cynnig ar gawl neu stiw gyda llysiau sydd bron wedi mynd heibio eu gorau?
  • Coginio swp - gall coginio dognau lluosog o bryd o fwyd helpu i arbed amser ac adnoddau.
  • Siopa ffrwythau a llysiau tun neu wedi'u rhewi - gellir eu storio'n ddiogel am lawer hirach heb ddifetha na bwydydd ffres.
  • Ceisiwch osgoi siopa bwyd pan fyddwch chi'n newynog gan y gallech fod yn fwy tebygol o brynu'n fyrbwyll.
  • Ystyriwch gyfnewid cig i ffynonellau protein rhatach eraill, fel ffa a chorbys. Gellir prynu'r rhain yn rhad mewn tuniau a gellir eu storio am lawer hirach na'r rhai sy'n cadw cig yn yr oergell.

Efallai yr hoffech chi ddarllen yr adnoddau ychwanegol hyn ar fwyta'n iach ar gyllideb:

Cyllidebu bwyd - Pwysau Iach Iach Chi

Cynllunydd Cyllideb | Offeryn cynllunio cyllideb ar-lein rhad ac am ddim | Helper Arian

Siopa iachach - Pwysau Iach Iach Chi