Neidio i'r prif gynnwy

Bwyta'n Dda yn Syml

Nid yw bwyta'n dda yn golygu torri bwydydd allan na dilyn diet arbennig, gellir cynnwys pob bwyd, ond cael y cydbwysedd cywir yw'r rhan bwysicaf. Mae angen bwyta amrywiaeth o fwydydd o'r 'Pum Grŵp Bwyd' (gweler isod) a'r swm cywir o fwyd i gael diet cytbwys, iach a chynnal pwysau corff iach.

Mae'r Canllaw Bwyta'n Dda yn dadansoddi'r 'Pum Grŵp Bwyd' ac yn rhoi syniad i chi am faint dogn a chael y cydbwysedd cywir o faethynnau - bydd hwn yn edrych yn wahanol i bawb - nid yw'n ddull 'un maint i bawb'.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael: Canllaw Bwyta’n Dda (llyw.cymru)

Efallai y bydd yn anodd cael y cydbwysedd hwn gyda phob pryd rydych chi'n ei fwyta, ond mae cael y cydbwysedd hwn yn iawn dros ddiwrnod neu hyd yn oed wythnos yn gam i'r cyfeiriad cywir.

  1. Bwyta o leiaf 5 dogn o amrywiaeth o ffrwythau a llysiau'r dydd; gall y rhain fod yn ffres, wedi'u rhewi, mewn tun (yn eu sudd neu ddŵr naturiol heb unrhyw siwgr neu halen ychwanegol), wedi'u sychu neu â sudd (cyfyngwch ar y cyfanswm cyfunol i 150ml y dydd i leihau'r risg o bydredd dannedd).
  2. Bwydydd â starts sy'n uchel mewn ffibr fel tatws, bara, reis neu basta. Ceisiwch ddewis mathau grawn cyflawn lle bo modd (reis brown, pasta gwenith cyflawn).
  3. Bwyta bwydydd sydd â protein uchel. Pys, corbys, a ffa neu mins a thoriadau o gig heb lawer o fraster neu wyau. Lle bo modd, anelwch at o leiaf ddau ddogn o bysgod bob wythnos. Dewisiadau cig amgen yw Tofu a Quorn.
  4. Mae llaeth a bwydydd llaeth yn ffynhonnell bwysig o galsiwm a all gadw'ch esgyrn yn iach. Mae yna ddewisiadau eraill nad ydynt yn gynnyrch llaeth ar gael fel diodydd soia ac iogwrt.
  5. Brasterau annirlawn fel llysiau, olew olewydd neu flodyn yr haul, wedi'u bwyta mewn symiau bach (yn lle brasterau dirlawn fel menyn, lard neu ghee). Cnau a hadau sy'n llawn asidau brasterog omega-3.

Pan fyddwch ar ddeiet fegan, ychwanegwch rai bwydydd neu atchwanegiadau cyfnerthedig fel fitamin D, fitamin B12, ïodin, seleniwm, calsiwm neu haearn at eich dewisiadau bwyd.

Mae'r Canllawiau Bwyta'n Dda wedi'u haddasu i siwtio rhai diwylliannau ac ethnigrwydd.

Dilynwch y dolenni isod ar gyfer: