Neidio i'r prif gynnwy

Cychwyn Arni

Efallai y bydd creu arferion bwyta da yn teimlo fel tasg frawychus, ond mae'n bwysig cofio nad oes un dull sy'n addas i bawb ar gyfer bwyta'n iach.

Awgrymiadau a thriciau i helpu i wneud creu arferion bwyta iachach yn haws:

  • Dechrau’n fach – gwnewch newidiadau syml a hawdd i ddechrau sy’n teimlo’n hylaw ac y gallwch chi gadw atynt yn hawdd, fel cyfnewid o fara gwyn i fara cyflawn, dewis darn o ffrwyth yn lle bisged i fyrbryd, neu ychwanegu rhai llysiau ychwanegol i mewn. swper.
  • Cynllunio ymlaen llaw - ceisiwch ddod o hyd i amser i gynllunio'ch prydau diwrnod neu wythnos ymlaen llaw er mwyn osgoi straen a byrbwylltra wrth siopa am fwyd. Edrychwch ar ein ryseitiau hawdd isod i gael ysbrydoliaeth.
  • Ysgrifennu rhestr siopa – bydd hyn yn helpu i arbed amser ac yn eich atal rhag prynu bwyd yn ddigymell wrth siopa am fwyd nad yw o bosibl yn iach a hefyd yn costio mwy o arian i chi. Os gwnaethoch chi wario £5 yr wythnos ar bethau digymell fel byrbrydau a allai fod yn hafal i £360 y flwyddyn. Gall rhestr siopa eich helpu i greu arfer da.
  • Coginio swp - gall paratoi prydau bwyd ymlaen llaw eich helpu i sicrhau bod gennych chi nifer o brydau iach eisoes wedi'u gwneud ymlaen llaw, ac arbed amser ac arian i chi yn ystod yr wythnos, gallech hyd yn oed rewi prydau er mwyn arbed ar gyfer diwrnod glawog. Mae enghreifftiau hawdd yn cynnwys chili a reis, pasta pob, neu gawl llysiau.

Ochr yn ochr â’r awgrymiadau hyn, rydym wedi cynhyrchu rhai adnoddau i’w lawrlwytho am ddim i helpu i’ch cefnogi ar hyd eich taith i fwyta’n iachach.

Mae Pwysau Iach Byw'n Iach yn gynnig unigryw wedi’i deilwra i’ch anghenion. Dewch o hyd i’ch siwrnai heddiw a lluniwch eich dyfodol iach - Dod o hyd i fy siwrnai - Pwysau Iach Byw'n Iach

Cymerwch olwg ar ein hadnoddau rhad ac am ddim :