Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch CNRS

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, neu os hoffech siarad ag unrhyw un o’n timau i drafod a allwn eich cefnogi chi neu rywun rydych yn ei adnabod, ffoniwch ein prif swyddfa ar 01495 363461.

Mae CNRS yn wasanaeth yn y gymuned, gyda therapyddion yn gweithio ar draws ysbytai a chymuned Gwent a Chaerffili. Mae staff ar ein llinell ffôn rhwng 8:00am a 4:30pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i'r oriau hyn a fydd yn cael ei wirio ar ddechrau'r diwrnod gwaith nesaf.