Neidio i'r prif gynnwy

Llygaid

Cyf:
Teitl:
Dyddiad cyhoeddi:
Dyddiad Dod i ben:

ABUHB / PIU: 1258/2

Anesthetig lleol ar gyfer eich llawdriniaeth llygaid

Chwef 2019

Chwef 2022

ABUHB / PIU: 638/5

Angiograffi fflworesin

Ebrill 2023 Ebrill 2026

ABUHB / PIU: 854/5

Azathioprine - Uned Llygaid

Ebrill 2023

Ebrill 2026

       

ABUHB / PIU: 666/3

Bleffaritis - Gwybodaeth i Gleifion

Ebrill 2023 Ebrill 2026
       

ABUHB / PIU: 855/5

'Cellcept' - Uned Llygaid

Ebrill 2023 Ebrill 2026
ABUHB / PIU: 1524/1

Clefyd Thyroid y Llygaid

Tach 2023 Tach 2026

ABUHB / PIU: 649/4

Clinig Asesu Uned Llygaid

Ebrill 2023 Ebrill 2024
ABUHB / PIU: 1635/1

Clinig Casglu Data Glawcoma

Mawrth 2023 Mwrth 2026

ABUHB / PIU: 1565/1

Clinig Llygaid - Gwybodaeth i Rieni Ebrill 2021 Ebrill 2024

ABUHB / PIU: 1250/2

Cyclopentolate ar gyfer Plygiant Plant - Cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB / PIU: 1520/1 Cydgyfeirio Annigonol Tach 2023 Tach 2026
       

ABUHB / PIU: 253/3

Dacrocystorhinostomy - Gwybodaeth i Gleifion

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB / PIU: 756/3

Datgysylltiad y Retina - Arwyddion a Symptomau - Uned Llygaid

Awst 2018

Awst 2021

ABUHB / PIU: 664/3

Dignewyllu Llygadwagio

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB / PIU: 754/4

Dirywiad Macwlaidd

Ebrill 2023 Ebrill 2026
       

ABUHB / PIU: 1252/2

Esotropia

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB / PIU: 1253/2

Exotropia

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB / PIU: 755/4

Eyr offthalmig (Herpes Zoster Offthalmig)

Ebrill 2023 Ebrill 2026
       

ABUHB / PIU: 650/4

Ffotograffiaeth Fwndal

Ebrill 2023 Ebrill 2026
       

ABUHB / PIU: 719/4

Glawcoma

Ebrill 2023 Ebrill 2026

ABUHB / PIU: 757/4

Glawcoma a Trabecwltomi

Ebrill 2023 Ebrill 2026

ABUHB / PIU: 651/4

Golchi â Llwy Poeth

Ebrill 2023 Ebrill 2026

ABUHB / PIU: 1254/2

Gosod clytiau ar gyfer Amblyopia

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB / PIU: 1257/2

Gwisgo Sbectol - Gwybodaeth i gleifion

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB / PIU: 033/3

Gwaedlif Pilen y Llygad

Ebrill 2023

Ebrill 2026
       

ABUHB / PIU: 758/3

Impiadau Corneal

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB / PIU: 1365/1

Iridotomi Ymylol Laser YAG (IY YAG)

Medi 2018

Medi 2021

       

ABUHB / PIU: 1246/2

Llawfeddygaeth Addasu Llygaid Croes - Uned Llygaid

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB / PIU: 637/4

Llawdriniaeth Cataract

Ebrill 2023

Ebrill 2026

ABUHB / PIU: 1637/1

Llawdriniaeth Hydrus Microstent

Mawrth 2023 Mawrth 2026
ABUHB / PIU: 1636/1

Llawdriniaeth Trabeciwlectomi (Draenio Glawcoma)

Mawrth 2023 Mawrth 2026

ABUHB / PIU: 1256/2

Llawfeddygaeth Llygad Croes

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB / PIU: 263/4

Llid y Gyfbilen

Ebrill 2023

Ebrill 2026
ABUHB / PIU: 652/4 Llid yr Iris / Uvetitis Ebrill 2023 Ebrill 2026
       

ABUHB / PIU: 853/5

Methotrexate - Uned Llygaid

Ebrill 2023 Ebrill 2026
       

ABUHB / PIU: 709/5

Prawf Maes

Ebrill 2023 Ebrill 2026

ABUHB / PIU: 1255/2

Proxymetacaine a Cyclopentolate ar gyfer Profion Golwg Plant

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB / PIU: 1522/1

Ptosis — Atebion i ambell gwestiwn cyffredin

Tach 2023 Tach 2026
       

ABUHB / PIU: 752/4

Retinopathi Diabetig

Ebrill 2023 Ebrill 2026
       

ABUHB / PIU: 759/4

Sgan Ffwndws

Ebrill 2023 Ebrill 2026
ABUHB / PIU: 1521/1

Siwdo lygatgroes - Atebion i rai cwestiynau cyffredin

Tach 2023 Tach 2026

ABUHB / PIU: 1523/1

Stereogramau wrth Drin Annigonolrwydd Cydgyfeirio Tach 2023 Tach 2026

ABUHB / PIU: 708/4

Sut i Ddiferu Diferion Llygaid

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB / PIU: 1249/2

Syndrom Brown - Gwybodaeth i Gleifion

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB / PIU: 753/4

Syndrom Llygad Sych

Ebrill 2023 Ebrill 2026

ABUHB / PIU: 1251/2

Syndrom Gwrthdyniad Duane

Hydref 2018

Hydref 2021

       

ABUHB / PIU: 897/4

Tacrolimws - Uned Llygaid

Ebrill 2023 Ebrill 2026

ABUHB / PIU: 852/4

Therapi Steroid - Uned Llygaid

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB / PIU: 665/4

Torri Codenni Ebrill 2023 Ebrill 2026

ABUHB / PIU: 1136/2

Trabecwloplasti Laser Dewisol (TLD) Uned Llygaid Ionawr 2024 Ionawr 2027

ABUHB / PIU: 1248/2

Triniaeth Atropine ar gyfer Amblyopia - Cyfarwyddiadau ar gyfer ei ddefnyddio

Hydref 2022

Hydref 2025

ABUHB / PIU: 1247/2

Triniaeth Atropine ar gyfer Amblyopia - Gwybodaeth i gleifion

Hydref 2022

Hydref 2025

ABUHB / PIU: 958/3

Triniaeth Laser Cyclodiode

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB / PIU: 770/5

Triniaeth Laser - Ffoto-geulad ar gyfer Retinopathi Diabetig a Chlefydau Retina Eraill

Ebrill 2023 Ebrill 2026

ABUHB / PIU: 640/5

Triniaeth Laser (Yag-Capsiwlotomi)

Ebrill 2023

Ebrill 2026

ABUHB / PIU: 215/4

Triniaeth Laser (Yag-Iridotomi)

Ebrill 2023

Ebrill 2026

 

 

 

 

 

     

ABUHB / PIU: 1073/3

Yn dilyn Llawdriniaeth ar yr Amrant

Ebrill 2023 Ebrill 2026

ABUHB / PIU: 639 / 4

Yn dilyn Llawdriniaeth Cataract

Medi 2018

Medi 2021