Neidio i'r prif gynnwy

Llygaid

Cyf:
Teitl:
Dyddiad cyhoeddi:
Dyddiad Dod i ben:

ABUHB / PIU: 1258/2

Anesthetig lleol ar gyfer eich llawdriniaeth llygaid

Chwef 2019

Chwef 2022

ABUHB / PIU: 638/4

Angiograffi fflworesin

Awst 2018

Awst 2021

ABUHB / PIU: 854/4

Azathioprine - Uned Llygaid

Medi 2018

Medi 2021

       

ABUHB / PIU: 666/2

Bleffaritis - Gwybodaeth i Gleifion

Awst 2018

Awst 2021

       

ABUHB / PIU: 855/4

'Cellcept' - Uned Llygaid

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB / PIU: 649/3

Clinig Asesu Uned Llygaid

Awst 2018

Awst 2021

ABUHB / PIU: 1565/1

Clinig Llygaid - Gwybodaeth i Rieni Ebrill 2021 Ebrill 2024

ABUHB / PIU: 1250/2

Cyclopentolate ar gyfer Plygiant Plant - Cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio

Hydref 2018

Hydref 2021

       

ABUHB / PIU: 253/3

Dacrocystorhinostomy - Gwybodaeth i Gleifion

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB / PIU: 756/3

Datgysylltiad y Retina - Arwyddion a Symptomau - Uned Llygaid

Awst 2018

Awst 2021

ABUHB / PIU: 664/3

Dignewyllu Llygadwagio

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB / PIU: 754/3

Dirywiad Macwlaidd

Awst 2018

Awst 2021

       

ABUHB / PIU: 1252/2

Esotropia

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB / PIU: 1253/2

Exotropia

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB / PIU: 755/3

Eyr offthalmig (Herpes Zoster Offthalmig)

Awst 2018

Awst 2021

       

ABUHB / PIU: 650/3

Ffotograffiaeth Fwndal

Awst 2018

Awst 2021

       

ABUHB / PIU: 719/3

Glawcoma

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB / PIU: 757/3

Glawcoma a Trabecwltomi

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB / PIU: 651/3

Golchi â Llwy Poeth

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB / PIU: 1254/2

Gosod clytiau ar gyfer Amblyopia

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB / PIU: 1257/2

Gwisgo Sbectol - Gwybodaeth i gleifion

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB / PIU: 033/2

Gwaedlif Pilen y Llygad

Medi 2018

Medi 2021

       

ABUHB / PIU: 758/3

Impiadau Corneal

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB / PIU: 1365/1

Iridotomi Ymylol Laser YAG (IY YAG)

Medi 2018

Medi 2021

       

ABUHB / PIU: 1246/2

Llawfeddygaeth Addasu Llygaid Croes - Uned Llygaid

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB / PIU: 637/3

Llawfeddygaeth Cataract

Awst 2018

Awst 2021

ABUHB / PIU: 1256/2

Llawfeddygaeth Llygad Croes

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB / PIU: 263/3

Llid y Gyfbilen

Awst 2018

Awst 2021

ABUHB / PIU: 652/3 Llid yr Iris / Uvetitis Medi 2018 Medi 2021
       

ABUHB / PIU: 853/4

Methotrexate - Uned Llygaid

Medi 2018

Medi 2021

       

ABUHB / PIU: 709/4

Prawf Maes

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB / PIU: 1255/2

Proxymetacaine a Cyclopentolate ar gyfer Profion Golwg Plant

Hydref 2018

Hydref 2021

       

ABUHB / PIU: 752/3

Retinopathi Diabetig

Medi 2018

Medi 2021

       

ABUHB / PIU: 759/3

Sgan Ffwndws

Awst 2018

Awst 2021

ABUHB / PIU: 708/4

Sut i Ddiferu Diferion Llygaid

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB / PIU: 1249/2

Syndrom Brown - Gwybodaeth i Gleifion

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB / PIU: 753/3

Syndrom Llygad Sych

Awst 2018

Awst 2021

ABUHB / PIU: 1251/2

Syndrom Gwrthdyniad Duane

Hydref 2018

Hydref 2021

       

ABUHB / PIU: 897/3

Tacrolimws - Uned Llygaid

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB / PIU: 852/4

Therapi Steroid - Uned Llygaid

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB / PIU: 665/3 Torri Codenni Medi 2018 Medi 2021

ABUHB / PIU: 1248/2

Triniaeth Atropine ar gyfer Amblyopia - Cyfarwyddiadau ar gyfer ei ddefnyddio

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB / PIU: 1247/2

Triniaeth Atropine ar gyfer Amblyopia - Gwybodaeth i gleifion

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB / PIU: 958/3

Triniaeth Laser Cyclodiode

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB / PIU: 770/4

Triniaeth Laser - Ffot-geulad ar gyfer Retinopathi Diabetig a Chlefydau Retina Eraill

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB / PIU: 640/4

Triniaeth Laser (Yag-Capsiwlotomi)

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB / PIU: 215/3

Triniaeth Laser (Yag-Iridotomi)

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB / PIU: 1136/1

Triniaeth Trabeculoplasti Laser Dewisol - Gwybodaeth i Gleifion - (Yag. - Trabeculoplasty) Uned Llygaid

Medi 2018

Medi 2021

 

     

ABUHB / PIU: 1073/2

Yn dilyn Llawdriniaeth ar yr Amrant

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB / PIU: 639 / 4

Yn dilyn Llawdriniaeth Cataract

Medi 2018

Medi 2021