Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Ymlyniad Gwent

 

Ein gwerthoedd a'n gweledigaethau

Rydym yn gwasanaeth seicoleg bach gyda briff I wella canlyniadau i blant a phobl ifanc sydd wedi effeithio gan ymlyniad amharedig a thrawma datblygiadol.

Yn lle canol waith clinigol uniongyrchol i blant a theuluoedd, mae ein waith yn anelu I ddarparu hyfforddiant I weithwyr proffesiynol I ddeall trawma datblygiadol a ymlyniad. Mae y deallusrwydd wedyn yn gael ei drosglwyddo mewn I waith y weithwyr proffesiynol.

  • Credwn ni fod y perthnasoedd fwyaf pwysig i blant yw’r rhai fwyaf agos I nhw, ar bobl sy’n weld y blant dydd I ddydd. Rydym yn frwd dros hyfforddi’r gweithwyr proffesiynol sy’n darparu gofal a chymorth I blant a theuluoedd.
  • Credwn ni fod hi’n holl bwysig i gael iaith ar draws gwasanaethau sy’n gofalu am blant yn y cymuned.
  • Rydym wedi ymrwymo i gefnogi sefydliadau gwybodus am drawma a fframwaith arweinyddiaeth mewn asiantaethau ledled Gwent; lle mae effaith yr arfer hwn yn cael ei gydnabod, ei ddeall, a’i gefnogi

 

Y weithwyr proffesiynol rydym yn hyfforddi a chefnogi

Rydym yn hyfforddi a chefnogi gweithwyr proffesiynol ar draws amrywiaeth eang o gyd-destunau. Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys: Timau gofal cymdeithasol, Staff Addysg, Gweithwyr gofal iechyd, Gwarcheidwaid Llys, Ynadon, Gweithwyr cyfiawnder troseddol a Llywodraeth Cymru. Rydym hefyd yn gwthio i gynnwys y syniadau hyn yn hyfforddiant craidd gweithwyr proffesiynol fel y bydd gweithwyr proffesiynol newydd yn dechrau eu gyrfaoedd gan ddisgwyl bydd hyn yn rhan o’u diwylliant gwaith.

 

Cysylltwch â Ni

Twitter: @GwentAttachment

E-bost: abb.gwentattachmentservice
@wales.nhs.uk

Ffôn: 01633 436996

Ble rydym ni?
Gwasanaeth Ymlyniad Gwent
Llwyn Onn
Ysbyty Sant Cadog
Caerlleon
NP18 3XQ

Diddordeb mewn derbyn ein cefnogaeth

Os yw eich tîm yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc neu deuluoedd yng Ngwent ac hoffech dderbyn cefnogaeth gan ein gwasanaeth, cysylltwch â ni ar y cyfeiriad e-bost uchod. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

 

Model ein gwasanaeth

Gyda’r adnoddau bach o fewn Gwent, credwn gall cael yr effaith fwyaf drwy wella sgiliau’r holl bobl o gwmpas y plant a phobl ifanc. Hyn a ffordd, gall plant (a gofalwyr) gael cefnogaeth a chymorth fwy effeithiol cyn gynted  â  phosibl oherwydd bydd gweithwyr proffesiynol a gwasanaethau’n defnyddio’r un dull. O ganlyniad, nid ydym yn derbyn atgyfeiriadau uniongyrchol ar gyfer asesiad neu therapi i blant neu bobl ifanc.

Mae’r model ar gyfer rhannu gwybodaeth a datblygu set sgiliau yn y rhwydwaith proffesiynol wedi'i amlinellu isod.