Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Mamolaeth

Yng Ngwasanaethau Mamolaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, rydym wedi ymrwymo i ddarparu gofal caredig, medrus a thosturiol i chi. Credwn yn gryf y dylai menywod allu gwneud dewisiadau gwybodus ynghylch eu gofal mamolaeth, ac rydym am eich cefnogi yn y dewisiadau a wnewch.

Archwiliwch y tudalennau hyn lle gallwch weld pa wasanaethau sydd ar gael i chi yn ystod beichiogrwydd a genedigaeth.