Neidio i'r prif gynnwy

Rhewmatoleg

Mae gwasanaethau rhiwmatoleg yng Ngwent yn ymdrechu i ddarparu gofal o'r ansawdd uchaf i'w gleifion â phroblemau ar y cyd a chyflyrau cysylltiedig eraill. Cyflawnir hyn trwy dîm amlddisgyblaethol gweithgar o feddygon, nyrsys, ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol, radiolegwyr, podiatryddion ac ysgrifenyddion. Darperir gofal gwynion i gleifion mewnol ac achosion dydd yn Ysbyty Neuadd Nevill a darperir gwasanaethau cleifion allanol ardraws abey rhanbarth ar y safleoedd a ganlyn:

 

Ysbyty Brenhinol Gwent,
Ysbyty Gwynllyw,
Ysbyty Ystrad Fawr (YYF)
Ysbyty Aneurin Bevan (YAB)
Ysbyty Cas-gwent
Ysbyty'r Sir
Ysbyty Coffa Rhyfel Aberhonddu