Neidio i'r prif gynnwy

Trawma ac Orthopedeg

Mae adran Trawma ac Orthopedeg Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn darparu gwasanaethau i oddeutu 600,000 o bobl sy'n byw ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen a De Powys.
 
Gellir trin cleifion ag anafiadau trawmatig mewn Adran Frys Ysbyty Athrofaol Y Faenor yng Nghwmbrân. Gellir asesu a thrin fân anafiadau yn Hysbyty Nevill Hall yn Y Fenni, Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd, Ysbyty Aneurin Bevan (Glyn Ebwy) ac Ysbyty Ystrad Fawr (Ystrad Mynach).
 
Mae ein tîm yn trin cleifion â phroblemau'r system gyhyrysgerbydol, sy'n cynnwys esgyrn, cyhyrau, cartilag, tendonau, gewynnau a chymalau. Rydym yn trin problemau sydyn, fel y rhai a ddioddefodd mewn digwyddiad (Trawma) a hefyd y rhai sy'n codi ac yn datblygu dros amser.
 
Gwneir llawfeddygaeth dewisol mewn pedwar safle ar draws y Bwrdd Iechyd; Ysbyty Brenhinol Gwent ac Hysbyty Gwynllyw (Casnewydd), Ysbyty Nevill Hall ac Ysbyty Ystrad Fawr. Mae clinigau Cleifion Allanol yn cael eu rhedeg o'r safleoedd uchod yn ogystal ag yn Ysbyty Cas-gwent, Ysbyty'r Sir (Pont-y-pŵl) ac Ysbyty Aneurin Bevan.
 
Ar ôl eich cyfeirio at yr adran Trawma ac Orthopedeg, bydd y Timau Archebu yn cysylltu â chi naill ai dros y ffôn neu drwy lythyr.
 
Ar ôl i chi dderbyn eich llythyr, gall ein timau ateb ymholiadau am eich atgyfeiriad, apwyntiadau neu driniaeth glinigol dros y ffôn neu e-bost.