Neidio i'r prif gynnwy

Plant a Phobl Ifanc

Cyf:
Teitl:
Dyddiad cyhoeddi:
Dyddiad Dod i ben:

 

 

Cydsyniad mewn Gofal Iechyd i Blant a Phobl Ifanc yng Nghymru

   

ABUHB/PIU:621/2

Cyfrifoldeb Rhieni - Ffisiotherapi Plant

Ebrill 2018

Ebrill 2021

ABUHB/PIU:080/3

Cyngor Rhyddhau i Rieni Plant sydd wedi cael Adenoidectomi

Tach 2018

Tach 2021

ABUHB/PIU:902/3

Cynllun Gweithredu Asthma i Blant

Tach 2018

Tach 2021

ABUHB/EXPIU:1327/1

Cynllunio triniaeth a chydsyniad ar gyfer plant a phobl ifanc â chyflyrau cardiaidd

   
       

ABUHB/PIU:889/3

Derbyniad i'r Ysbyty - Ydych chi'n 16 - 18 oed?

Rhag 2018

Rhag 2021

       

ABUHB/PIU:076/3

Enwaediad - Gwybodaeth i Rieni Plant sy'n Cael enwaediad

Tach 2018

Tach 2021

       

ABUHB/PIU:965/4

Ffisiotherapi - Torticollis Cyhyrol Cynhenid Ochr Chwith

Ion 2018

Ion 2021

ABUHB/PIU:966/4

Ffisiotherapi - Torticollis Cyhyrol Cynhenid Ochr Dde

Ion 2018

Ion 2021

ABUHB/PIU:619/3

Ffisiotherapi i Blant O'u Genedigaeth i 18 oed

Mawrth 2018

Mawrth 2021

       
ABUHB/PIU:1597/1 Gwasanaeth ARFID (Anhwylder Derbyn Bwyd Osgoi a Chyfyngol) Beth yw ARFID? Tachwedd 2021 Tachwedd 2024

ABUHB/PIU:1178/3

Gwasanaeth Ffisiotherapi Newyddenedigol

Hydref 2023

Hydref 2026

ABUHB/PIU:1221/2

Gwrthfiotigau - Mae'ch Babi ar Wrthfiotigau - Gwybodaeth i Rieni

Gorff 2018

Gorff 2021

ABUHB/PIU:261/4

Gwybodaeth i Rieni a Gofalwyr am Epilepsi

Ebrill 2019

Ebrill 2022

       
ABUHB/PIU:1479/1 Mhasbort Ysbyty July 2020 July 2023

ABUHB/PIU:075/3

Myringotomi- Plant sydd wedi cael Myringotomi gyda neu heb Gromedau

Rhag 2018

Rhag 2021

       

ABUHB/PIU:993/3

Plagiocephaly (Fflatio'r Pen) - Gwasanaeth Ffisiotherapi Plant

Gorff 2017

Gorff 2020

       

ABUHB/PIU: 751/4

Talipes Cynhenid Equino Varus (CTEV) - Triniaeth Ponseti ar gyfer CTEV

Rhagfyr 2023

Rhagfyr 2026

       

ABUHB/  PIU: 598/3

Ward Dibyniaeth Uchel Pediatreg - D6 Gorllewin

Rhag 2018

Rhag 2021