Plant a Phobl Ifanc

Cyf:
Teitl:
Dyddiad cyhoeddi:
Dyddiad Dod i ben:

 

 

Cydsyniad mewn Gofal Iechyd i Blant a Phobl Ifanc yng Nghymru

   

ABUHB /

PIU: 621/2

Cyfrifoldeb Rhieni - Ffisiotherapi Plant

Ebrill 2018

Ebrill 2021

ABUHB /

PIU: 080/3

Cyngor Rhyddhau i Rieni Plant sydd wedi cael Adenoidectomi

Tach 2018

Tach 2021

ABUHB /

PIU: 902/3

Cynllun Gweithredu Asthma i Blant

Tach 2018

Tach 2021

ABUHB /

EXPIU: 1327/1

Cynllunio triniaeth a chydsyniad ar gyfer plant a phobl ifanc â chyflyrau cardiaidd

   
       

ABUHB /

PIU: 889/3

Derbyniad i'r Ysbyty - Ydych chi'n 16 - 18 oed?

Rhag 2018

Rhag 2021

       

ABUHB /

PIU: 076/3

Enwaediad - Gwybodaeth i Rieni Plant sy'n Cael enwaediad

Tach 2018

Tach 2021

ABUHB /

PIU: 260/4

Epilepsi - Gwybodaeth ar gyfer Gweinyddu Diazepam Rectal gan Rieni neu Ofalwyr

Ebrill 2019

Ebrill 2022

       

ABUHB /

PIU: 965/4

Ffisiotherapi - Torticollis Cyhyrol Cynhenid Ochr Chwith

Ion 2018

Ion 2021

ABUHB /

PIU: 966/4

Ffisiotherapi - Torticollis Cyhyrol Cynhenid Ochr Dde

Ion 2018

Ion 2021

ABUHB /

PIU: 619/3

Ffisiotherapi i Blant O'u Genedigaeth i 18 oed

Mawrth 2018

Mawrth 2021

       

ABUHB /

PIU: 1178/2

Gwasanaeth Ffisiotherapi Newyddenedigol

Ebrill 2018

Ebrill 2021

ABUHB /

PIU: 1221/2

Gwrthfiotigau - Mae'ch Babi ar Wrthfiotigau - Gwybodaeth i Rieni

Gorffennaf 2018

Gorffennaf 2021

ABUHB /

PIU: 261/4

Gwybodaeth i Rieni a Gofalwyr am Epilepsi

Ebrill 2019

Ebrill 2022

       

ABUHB /

PIU: 075/3

Myringotomi- Plant sydd wedi cael Myringotomi gyda neu heb Gromedau

Rhag 2018

Rhag 2021

       

ABUHB /

PIU: 993/3

Plagiocephaly (Fflatio'r Pen) - Gwasanaeth Ffisiotherapi Plant

Gorffennaf 2017

Gorffennaf 2020

       

ABUHB /

PIU: 1212/2

Symud Ymlaen - Taflen Pontio i Bobl Ifanc ag Epilepsi Mai 2018 Mai 2021
       

  ABUHB /

  PIU: 751/3

Talipes Cynhenid Equino Varus (CTEV) - Triniaeth Ponseti ar gyfer CTEV

Ebrill 2018

Ebrill 2021

       

  ABUHB /

  PIU: 598/3

Ward Dibyniaeth Uchel Pediatreg - D6 Gorllewin

Rhag 2018

Rhag 2021