Neidio i'r prif gynnwy

Ffisiotherapi

Cyf:
Teitl:
Dyddiad cyhoeddi:
Dyddiad Dod i ben:
ABUHB/PIU: 1217/4

The Acapella® Choice

Hydref 2023 Hydref 2026
ABUHB/PIU: 575/6 Aciwbigiad Hydref 2023 Hydref 2026
ABUHB/PIU: 1591/1

Adsefydlu ar ôl Strôc

Ebrill 2022 Ebrill 2025

ABUHB/PIU: 710/6

Adsefydlu Cardiaidd - Gwybodaeth a Chyngor ar Ymarfer Corff

Awst 2022

Awst 2025

ABUHB/PIU: 1541/2 Anaf i'r Gwddf Chwef 2024 Chwef 2027

ABUHB/PIU: 1363/3

Awgrymiadau i Annog Arferion Coluddyn Iach

Rhagfyr 2023

Rhagfyr 2026

       
ABUHB/PIU: 1178/3 Babanod Newydd-anedig Hydref 2023 Hydref 2026
ABUHB/PIU: 1557/2

Brysbennu gyda'r Gwasanaeth Tele

Ionawr 2024 Ionawr 2027
ABUHB/PIU: 1324/3 Brês Pen-glin Colfachog Medi 2023 Medi 2026
       
ABUHB / PIU: 1477/1 Cael Apwyntiadau Fideo neu Ffôn Mehefin 2020 Mehefin 2023

ABUHB/PIU: 801/6

Canllaw i Draed Fflat - Gwasanaeth Ffisiotherapi Plant

Tach 2023

Tach 2026

ABUHB/PIU: 1412/3

Canllaw i Rieni a Gofalwyr ar ddefnyddio cynhalwyr gorwedd

Tach 2023

Tach 2026

ABUHB/PIU: 1311/3

Canllawiau ar Ddefnyddio Dyfais Triniaeth Ysgogi Trydanol Gartref

Hydref 2021

Hydref 2024

ABUHB/PIU:1474/2 Clinig Spondyloarthritis Echelinol a Arweinir gan Ffisiotherapi Rhagfyr 2023 Rhagfyr 2026
ABUHB/PIU:1585/2 Coesau Bachog a Phengliniau Cam Tach 2023 Tach 2026
ABUHB/PIU:1208/4

Cyfarwyddyd ar gyfer gofal defnyddio eich cymorth cerdded yn ddiogel

Chwef 2024 Chwef 2027

ABUHB/PIU: 621/4

Cyfrifoldeb Rhiant - Ffisiotherapi Plant

Tach 2023

Tach 2026

ABUHB/PIU: 1009/2 Cymorth Cerdded Ffisiotherapi Rhagfyr 2023 Rhagfyr 2026
ABUHB/PIU:1369/2

Cyngor ar Drin Cynnar ar gyfer Babanod y mae Amheuaeth bod ganddynt Barlys Plecsws Breichiol Obstetrig (Parlys Erb)

Tach 2023 Tach 2026
ABUHB/PIU:1417/2

Cyngor ar Ryddhau o Ffisiotherapi/Ailgyfeirio at Ffisiotherapi ar gyfer Plant â Chyflyrau Hirdymor

Medi 2023 Medi 2026

ABUHB/PIU: 1332/2

Cyngor Diogelwch wrth ymarfer gyda Bandiau Gwrthiant neu Diwbiau

Ion 2019

Ion 2022

ABUHB/PIU: 1342/1

Cyngor Ffisiotherapi Yn ystod Beichiogrwydd

Medi 2017

Medi 2020

ABUHB/PIU: 1191/1

Cyngor Trin Cynnar ar gyfer Babanod sydd â Pharlys Plethwaith Breichiol Obstetrig Amheus (Parlys Erb)

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB/PIU: 872/5 Cyngor wrth Ddefnyddio Tâp Medi 2023 Medi 2026
 

 

   

ABUHB/PIU: 978/5

Derbyn neu ystyried triniaeth gydag Ymarferwyr Gofal Iechyd eraill

Mehefin 2022

Mehefin 2025

ABUHB / PIU:1309/3

Diferiad Ôl-droethi - Gwasanaeth Ffisiotherapi 

Awst 2021

Awst 2024

 

 

   

ABHB/PIU: 619/5

Ffisiotherapi i Blant O'u Genedigaeth i 18 oed

Tach 2023

Tach 2026

ABUHB/PIU: 1081/5

Ffisiotherapi mewn Gofal Critigol

Chwef 2024

Chwef 2027

ABUHB

Ffisiotherapi yn dilyn Llawfeddygaeth y Fron

   
 

 

   

ABUHB/PIU: 801/4

Gwasanaeth Ffisiotherapi Plant - Canllaw i Draed Fflat

Gorff 2019

Gorff 2022

ABUHB/PIU: 1468/2 Gweithgareddau i Annog Cropian Medi 2023 Medi 2026
ABUHB/PIU: 1467/2 Gweithgareddau i Annog Rholio Medi 2023 Medi 2026
ABUHB/PIU: 1473/2 Gweithgareddau i Hyrwyddo Cerdded Medi 2023 Medi 2026
ABUHB/PIU: 1469/2 Gweithgareddau i Hyrwyddo Datblygiad Echddygol Bras - Amser Bola Medi 2023 Medi 2026
ABUHB/PIU: 1470/2 Gweithgareddau i Hyrwyddo Eistedd a Chydbwysedd Eistedd Medi 2023 Medi 2026
ABUHB/PIU: 1471/2 Gweithgareddau i Hyrwyddo Sefyll a Chynnal Pwysau Medi 2023 Medi 2026
ABUHB/PIU: 1472/2 Gweithgareddau i Hyrwyddo Tracio a’r Llinell Ganol Medi 2023 Medi 2026

ABUHB/PIU: 1418/1

Gwybodaeth i Gleifion - Therapi Chwistrellu - Gwasanaeth Ffisiotherapi

Mehefin 2019

Mehefin 2022

ABUHB/PIU: 1370/1

Gwybodaeth Tapio Therapiwtig ar gyfer Clefyd Schlatter Osgood

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB/ PIU: 1493/1 Gwybodaeth Ychwanegol i Gleifion sy'n Mynychu Apwyntiad Ffisiotherapi Iechyd Merched neu Ddynion  Medi 2020 Medi 2023
       
ABUHB/PIU: 1480/2 Hunanatgyfeirio i'r Gwasanaeth Ffisiotherapi Anadlol yn y Cartref Hydref 2023 Hydref 2026

ABUHB/PIU: 1139/4

Helpu Eich Plentyn i Ddatblydu Sgiliau Echddygol Bras

Medi 2023

Medi 2026
ABUHB/PIU: 1593/1

Hydrotherapi yn Ysbyty Ystrad Fawr

Mai 2022 Mai 2025
 

 

   

ABUHB/PIU: 510/5

Llawdrinaeth Abdomenol Fawr - Gofal Ffisiotherapi i Gleifion

Medi 2023

Medi 2026

       
ABUHB/PIU: 1643/1

Orthosis Troed-Ffêr (AFO)

Mai 2022 Mai 2025

 

   

 

ABUHB/PIU1528/1 Parlys Nerf yr Wyneb o Lid Necrotig y Glust Allanol Chwef 2021 Chwef 2024

ABUHB/PIU1622/1

Parlys Plecsws Breichiol Cynhenid

Gorff 2022

Gorff 2025

ABUHB/PIU: 1166/3

Parlys Plecsws Brechiol Obstetreg (Parlys Erbs) Gwybodaeth i Ysgolion o ran Addysg Gorfforol a Gwersi Chwaraeon

Tach 2023 Tach 2026

ABUHB/PIU: 1165/2

Parlys Plecsws Brachial Obstetreg (Parlys Erbs) - Gwybodaeth i Ysgol Uwchradd ynghylch Gwersi Addysg Gorfforol a Gemau

Tach 2017

Tach 2020

ABUHB/PIU: 1328/3 Parlys yr Wyneb Hydref 2023 Hydref 2026
ABUHB/PIU: 1693/1 Plant sy'n cerdded ar flaenau eu traedplant sy'n cerdded ar flaenau eu traed Medi 2023 Medi 2026
ABUHB/PIU: 1552/2 Poen Gwaelod y Cefn Chwef 2024 Chwef 2027
ABUHB/PIU: 1555/2 Poen Gwddf Chwef 2024 Chwef 2027
ABUHB/PIU: 1558/1 Poen Parhaus Gorff 2021 Gorff 2024

ABUHB/PIU: 1308/2

Prolaps Organau'r Pelfis

Medi 2020

Medi 2023

ABUHB/PIU: 1219/4

Pwysedd Allanadlu Swigod-Positif (Bubble PEP)

Hydref 2023

Hydref 2026

 

 

   

ABUHB/PIU: 979/4

Rhannu Gwybodaeth ag Ymarferwyr Gofal Iechyd nad yw'n cael ei gyflogi gan y GIG

Mehefin 2022

Mehefin 2025

ABUHB/PIU: 1337/3

Rhyddhau o'r Gwasanaeth Ffisiotherapi Anadlol yn y Cartref

Hydref 2023

Hydref 2026

 

 

   
ABUHB/PIU: 1621/1

Sblint Gorffwys ar gyfer y Llaw

Mai 2022 Mai 2025
ABUHB/PIU: 1554/2 Sbondylosis Meingefnol Chwef 2024 Chwef 2027
ABUHB/PIU: 1546/2 Spondylosis Serfigol Chwef 2024 Chwef 2027
ABUHB/PIU: 1538/2 Stenosis Sbinol Meingefnol Chwef 2024 Chwef 2027
ABUHB/PIU: 1478/2 Sut i edrych ar ôl eich Cast Meddal/Scotchcast Medi 2023 Medi 2026
ABUHB/PIU: 1553/2 Symptomau Coesau sy'n Ymwneud â’r Cefn Isaf Chwef 2024 Chwef 2027
ABUHB/PIU: 980/4

Symudiad Goddefol Parhaus (SGP)

Hydref 2023 Hydref 2026

ABUHB/PIU: 1372/1

Syndrom Cauda Equina

Gorff 2018

Gorff 2021

ABUHB/PIU: 1321/3

Syndrom Disensiteiddio PoeCronig Lleol

Ionawr 2024 Ionawr 2027
ABUHB/PIU: 1322/3

Syndrom Poen Cronig Lleol

Ionawr 2024 Ionawr 2027
ABUHB/PIU: 1481/2 Syniadau Gweithgareddau Awyr Agored Tach 2023 Tach 2026
ABUHB/ PIU: 1482/2

Syniadau Gweithgareddau Dan Do

Medi 2023 Medi 2026
 

 

   

ABHB/PIU: 1089/3

Taflen Gyngor Hypermobility - Gwasanaeth Ffisiotherapi Plant

Medi 2023

Medi 2026

ABUHB/PIU: 1141/4

Taflen Gyngor Sblint Llaw

Medi 2023

Medi 2026

ABUHB/PIU: 1371/2

Tâp Therapiwtig ar gyfer Clefyd Sever

Medi 2023 Medi 2026

ABUHB/PIU1167 / 3

Tâp Therapiwtig - Gwasanaethau Ffisiotherapi i Blant ac ADY

Tach 2023

Tach 2026

ABUHB/PIU: 1362/3

Technegau Rhyddhau Cyhyrau Llawr y Pelfis 

 Mai 2022

Mai 2025

ABUHB/PIU: 1220/3

The Flutter® - Triniaeth i Blant ac Oedolion

Medi 2021

Medi 2024

ABUHB/PIU: 1201/3

Therapi Adlam - Gwasanaethau Ffisiotherapi i Blant

Medi 2023 Medi 2026
ABUHB/PIU: 1418/2 Therapi Pigiadau Mehefin 2022 Mehefin 2025
ABUHB/PIU: 1245/3 Torri Asennau/Trawma i’r Frest Mehefin 2022 Mehefin 2025

ABUHB/PIU: 965/4

Torticollis Cyhyrol Cynhenid Ochr Chwith

Ion 2018

Ion 2021

ABUHB/PIU: 966/5

Torticollis Cyhyrol Cynhenid Ochr Dde

Mawrth 2021 Mawrth 2024

ABUHB/PIU: 585/6

Triniaeth Ffisiotherapi i Gleifion Allanol

Medi 2023

Medi 2026

ABUHB/PIU: 751/4

Triniaeth Ponseti ar gyfer Talino Cynhenid Equino Varus (CTEV)

Rhagfyr 2023

Rhagfyr 2026

ABUHB/PIU: 1378/2

Triniaeth Ffisiotherapi gyda'r AEROBIKA

Tach 2023

Tach 2026

 

 

   
ABUHB/PIU: 1218/3 Y PEP Mask Medi 2021 Medi 2024

ABUHB/PIU: 1192/2

Ymarferion ar gyfer Parlys Plexws Brachial Obstetreg - Gwasanaeth Ffisiotherapi Plant

Ionawr 2024

Ionawr 2027

ABUHB/PIU: 843/5

Ymarferion Llawr y Pelfis i Ddynion

Medi 2023

Medi 2026

ABUHB/PIU: 894/3

Ymarferion Llawr Pelfig i Fenywod - Gwasanaeth Ymataliaeth

Gorff 2018

Gorff 2021

 

 

   
ABUHB/PIU:1503/1 Gwybodaeth i Gleifion Gweindyndra Gwasanaeth Ffisiotherapi Hydref 2020 Hydref 2023