Neidio i'r prif gynnwy

Ffisiotherapi

Cyf:
Teitl:
Dyddiad cyhoeddi:
Dyddiad Dod i ben:

ABUHB/PIU: 710/5

Adsefydlu Cardiaidd - Gwybodaeth a Chyngor ar Ymarfer Corff

Mawrth 2019

Mawrth 2022

ABUHB/PIU: 1363/2

Awgrymiadau i Annog Arferion Coluddyn Iach

Awst 2020

Awst 2023

       
ABUHB / PIU: 1477/1 Cael Apwyntiadau Fideo neu Ffôn Mehefin 2020 Mehefin 2023

ABUHB/PIU: 801/4

Canllaw i Draed Fflat - Gwasanaeth Ffisiotherapi Plant

Gorff 2019

Gorff 2022

ABUHB/PIU: 1412/1

Canllaw i Rieni a Gofalwyr ar ddefnyddio cynhalwyr gorwedd

Ebrill 2019

Ebrill 2022

ABUHB/PIU: 1311/2

Canllawiau ar gyfer Defnyddio Dyfais Trin Ysgogi Trydanol yn y Cartref

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB/PIU:1471/1 Clinig Spondyloarthritis Echelinol a Arweinir gan Ffisiotherapi Ebrill 2020 Ebrill 2023

ABUHB/PIU: 621/2

Cyfrifoldeb Rhieni - Ffisiotherapi Plant

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB/PIU: 1332/2

Cyngor Diogelwch wrth ymarfer gyda Bandiau Gwrthiant neu Diwbiau

Ion 2019

Ion 2022

ABUHB/PIU: 1342/1

Cyngor Ffisiotherapi Yn ystod Beichiogrwydd

Medi 2017

Medi 2020

ABUHB/PIU: 1369/1

Cyngor Trin Cynnar ar gyfer Babanod sydd â Pharlys Plethwaith Breichiol Obstetrig Amheus (Parlys Erb)

Medi 2018

Medi 2021

 

 

   

ABUHB/PIU: 978/3

Derbyn neu ystyried triniaeth gydag Ymarferwyr Gofal Iechyd eraill

Ion 2018

Medi 2021

ABUHB/PIU1217 / 2

Dewis Acapella® - Triniaeth i Blant ac Oedolion

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB/PIU:1331/2 Diastasis Recti (Ymraniad Cyhyrau'r Abdomen yn Ystod Beichiogrwydd) Ion 2020 Ion 2023

ABUHB / PIU: 1309/2

Diferiad Ôl-droethi - Gwasanaeth Ffisiotherapi 

Awst 2018

Awst 2021

 

 

   

ABHB/PIU: 619/3

Ffisiotherapi i Blant O'u Genedigaeth i 18 oed

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB/PIU: 1081/3

Ffisiotherapi mewn Gofal Critigol

Ion 2018

Ion 2021

ABUHB

Ffisiotherapi yn dilyn Llawfeddygaeth y Fron

   
 

 

   

ABUHB/PIU: 1076/3

Gofal Ffisiotherapi Anadlol Pediatreg - Gwybodaeth i Rieni

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB/PIU: 1178/2

Gwasanaeth Ffisiotherapi Newyddenedigol

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB/PIU: 801/4

Gwasanaeth Ffisiotherapi Plant - Canllaw i Draed Fflat

Gorff 2019

Gorff 2022

ABUHB/PIU: 1468/1 Gweithgareddau i Annog Cropian Mehefin 2020 Mehefin 2023
ABUHB/PIU: 1467/1 Gweithgareddau i Annog Rholio Mehefin 2020 Mehefin 2023
ABUHB/PIU: 1473/1 Gweithgareddau i Hyrwyddo Cerdded Mehefin 2020 Mehefin 2023
ABUHB/PIU: 1469/1 Gweithgareddau i Hyrwyddo Datblygiad Echddygol Bras - Amser Bola Mehefin 2020 Mehefin 2023
ABUHB/PIU: 1470/1 Gweithgareddau i Hyrwyddo Eistedd a Chydbwysedd Eistedd Mehefin 2020 Mehefin 2023
ABUHB/PIU: 1471/1 Gweithgareddau i Hyrwyddo Sefyll a Chynnal Pwysau Mehefin 2020 Mehefin 2023
ABUHB/PIU: 1472/1 Gweithgareddau i Hyrwyddo Tracio a’r Llinell Ganol Mehefin 2020 Mehefin 2023

ABUHB/PIU: 1418/1

Gwybodaeth i Gleifion - Therapi Chwistrellu - Gwasanaeth Ffisiotherapi

Mehefin 2019

Mehefin 2022

ABUHB/PIU: 1370/1

Gwybodaeth Tapio Therapiwtig ar gyfer Clefyd Schlatter Osgood

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB/PIU: 1371/1

Gwybodaeth Tapio Therapiwtig ar gyfer Clefyd Sever

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB/ PIU: 1493/1 Gwybodaeth Ychwanegol i Gleifion sy'n Mynychu Apwyntiad Ffisiotherapi Iechyd Merched neu Ddynion  Medi 2020 Medi 2023
       
ABUHB/PIU: 1480/1 Hunanatgyfeirio i'r Gwasanaeth Ffisiotherapi Anadlol yn y Cartref Awst 2020 Awst 2023

ABUHB/PIU: 1139/2

Helpu'ch Plentyn i Ddatblygu Sgiliau Modur Gros

Gorff 2017

Gorff 2020

 

 

   

ABUHB/PIU: 510/5

Llawfeddygaeth Abdomenol Fawr - Gofal Ffisiotherapi i Gleifion

Awst 2020

Awst 2022

 

 

   

ABUHB/PIU: 1218/2

Masg PEP-Triniaeth i Blant ac Oedolion

Medi 2018

Medi 2021

 

   

 

ABUHB/PIU1528/1 Parlys Nerf yr Wyneb o Lid Necrotig y Glust Allanol Chwef 2021 Chwef 2024

ABUHB/PIU1191/3

Parlys Plecsws Breichiol Obstetreg (Parlys Erb) - Gwasanaeth Ffisiotherapi Plant

Gorff 2019

Gorff 2022

ABUHB/PIU: 1166/2

Parlys Plecsws Brachial Obstetreg (Parlys Erbs) Gwybodaeth i Ysgolion ynghylch Gwersi Addysg Gorfforol a Gemau

Medi 2018 Medi 2021

ABUHB/PIU: 1165/2

Parlys Plecsws Brachial Obstetreg (Parlys Erbs) - Gwybodaeth i Ysgol Uwchradd ynghylch Gwersi Addysg Gorfforol a Gemau

Tach 2017

Tach 2020

ABUHB/PIU: 993/3

Plagiocephaly (Fflatio'r Pen) - Gwasanaeth Ffisiotherapi Plant

Gorff 2017

Gorff 2020

ABUHB/PIU: 1308/2

Prolaps Organau'r Pelfis

Medi 2020

Medi 2023

ABUHB/PIU: 1219/2

Pwysedd Anadlu Cadarnhaol Swigod - Triniaeth i Blant

Medi 2018

Medi 2021

 

 

   

ABUHB/PIU: 979/3

Rhannu Gwybodaeth ag Ymarferwyr Gofal Iechyd nad yw'n cael ei gyflogi gan y GIG

Ion 2018

Medi 2021

ABUHB/PIU: 1245/2

Rhubanau Torredig / Trawma Cist - Gofal i Gleifion

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB/PIU: 1337/2

Rhyddhau o'r Gwasanaeth Ffisiotherapi Resbiradol yn y Cartref

Awst 2020

Awst 2023

 

 

   
ABUHB/PIU: 1478/1 Sut i edrych ar ôl eich Cast Meddal/Scotchcast Mawrth 2020 Mawrth 2023

ABUHB/PIU: 1372/1

Syndrom Cauda Equina

Gorff 2018

Gorff 2021

ABUHB/PIU: 1481/1 Syniadau Gweithgareddau Awyr Agored Awst 2020 Awst 2023
ABUHB/ PIU: 1482/1

Syniadau Gweithgareddau Dan Do

Awst 2020 Awst 2023
 

 

   

ABHB/PIU: 1089/2

Taflen Gyngor Hypermobility - Gwasanaeth Ffisiotherapi Plant

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB/PIU: 1141/2

Taflen Gyngor Sblint Llaw

Ion 2018

Ion 2020

ABUHB/PIU1167 / 2

Tapio Theraputig - Gwasanaethau Ffisiotherapi i Blant ac ADY

Awst 2018

Awst 2021

ABUHB/PIU: 1362/1

Technegau Rhyddhau Cyhyrau Llawr y Pelfis 

 Medi 2020

Medi 2023

ABUHB/PIU: 1220/2

The Flutter® - Triniaeth i Blant ac Oedolion

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB/PIU: 1201/2

Therapi Adlam - Gwasanaethau Ffisiotherapi i Blant

Gorff 2019

Gorff 2022

ABUHB/PIU: 965/4

Torticollis Cyhyrol Cynhenid Ochr Chwith

Ion 2018

Ion 2021

ABUHB/PIU: 966/4

Torticollis Cyhyrol Cynhenid Ochr Dde

Ion 2018 Ion 2021

ABUHB/PIU: 1077/3

Trawma Pediatreg a Gofal Ffisiotherapi Orthopedig - Gwybodaeth i Rieni

Gorff 2019

Gorff 2022

ABUHB/PIU: 585/5

Triniaeth Ffisiotherapi i Gleifion Allanol

Gorff 2018

Gorff 2021

ABUHB/PIU: 751/3

Triniaeth Ponseti ar gyfer Talino Cynhenid Equino Varus (CTEV)

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB/PIU: 1378/1

Tuedd Ffisiotherapi gyda'r AEROBIKA

Hydref 2018

Hydref 2021

 

 

   

ABUHB/PIU: 1192/2

Ymarferion ar gyfer Parlys Plexws Brachial Obstetreg - Gwasanaeth Ffisiotherapi Plant

Gorff 2019

Gorff 2022

ABUHB/PIU: 843/4

Ymarferion Llawr Pelfig i Ddynion

Ebrill 2019

Ebrill 2022

ABUHB/PIU: 894/3

Ymarferion Llawr Pelfig i Fenywod - Gwasanaeth Ymataliaeth

Gorff 2018

Gorff 2021

 

 

   
ABUHB/PIU:1503/1 Gwybodaeth i Gleifion Gweindyndra Gwasanaeth Ffisiotherapi Hydref 2020 Hydref 2023