Neidio i'r prif gynnwy

Clinigau Fideo 'Mynychu Unrhyw Le'

Apwyntiadau Galwad Fideo - Mynychu Unrhyw Le

Mae'r Bwrdd Iechyd yn y broses o ehangu'r defnydd o ymgynghori fideo yn gyflym fel rhan o'i hymateb i COVID-19. Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu caffael platfform o'r enw 'Mynychu Unrhywle' ('Attend Anywhere') sy'n rhoi cyfle i glinigwyr gynnal ymgynghoriad meddygol gyda chlaf gan ddefnyddio fideo. Bydd ei gyflwyniad, sydd ar hyn o bryd dan arweiniad yr Is-adran Gwybodeg, yn parhau i gefnogi gwasanaethau ar draws y Fwrdd Iechyd i ddarparu Gofal Iechyd yn ystod ac ar ôl Covid19, gan gynnig ffordd newydd o weithio a darparu dewis arall yn lle ymgynghoriadau wyneb yn wyneb. Dim ond pan fydd Clinigwr yn ei ystyried yn ddiogel ac yn briodol yn glinigol y defnyddir fideo.

 

Am help a chefnogaeth gyda 'Mynych Unrhywle'

Os cawsoch eich gwahodd i fynychu apwyntiad fideo a bod angen cymorth pellach arnoch, cyfeiriwch at wefan TEC Cymru, sy'n darparu cefnogaeth ac arweiniad ar sut i ddefnyddio 'Mynychu Unrhywle'. 

 

Cyf:
Teitl:
Dyddiad cyhoeddi:
Dyddiad Dod i ben:
       
ABUHB / PIU: 1461/2 Cardioleg Gyffredinol Ionawr 2024 Ionawr 2026
ABUHB / PIU: 1465/2 Clinig Diabetes Ionawr 2024 Ionawr 2026
ABUHB / PIU: 1466/2 Clinigau Gofal yr Henoed Ionawr 2024 Ionawr 2026
ABUHB / PIU: 1463/2 Clinigau Methiant y Galon Cardioleg Ionawr 2024 Ionawr 2026
       
ABUHB / PIU: 1567/2 Deieteteg Oedolion Ionawr 2024 Ionawr 2026
ABUHB / PIU: 1566/2 Deieteteg Pediatreg Ionawr 2024 Ionawr 2026
       
ABUHB / PIU: 1495/2 Gastroenteroleg Ionawr 2024 Ionawr 2026
ABUHB / PIU: 1581/1 Gwasanaeth Cwsg Mehefin 2021 Mehefin 2024
       
ABUHB / PIU: 1504/2 Maternity Ionawr 2024 Ionawr 2026
       
ABUHB / PIU: 1491/2 Niwroleg Acíwt Ionawr 2024 Ionawr 2026
       
ABUHB / PIU: 1460/1 Pediatreg Gorff 2020 Gorff 2023
       
ABUHB / PIU: 1570/2 Rheoli Pwysau Chwefror 2024 Ionawr 2026
ABUHB / PIU: 1464/2
Rhewmatoleg OP Ionawr 2024 Ionawr 2026
       
ABUHB / PIU: 1571/2 Seicoleg Pediatreg Chwefror 2024 Ionawr 2026
       
ABUHB / PIU: 1574/2 Therapi Galwedigaethol- Oedolion Chwefror 2024 Ionawr 2026
ABUHB / PIU: 1573/2 Therapi Galwedigaethol- Plant Chwefror 2024 Ionawr 2026
ABUHB / PIU: 1706/1 Therapi Lleferydd ac Iaith- Oedolion Chwefror 2024 Ionawr 2026
ABUHB / PIU: 1568/1 Therapi Lleferydd ac Iaith- Plant Chwefror 2024 Ionawr 2026