Clinigau Fideo 'Mynychu Unrhyw Le'

Apwyntiadau Galwad Fideo - Mynychu Unrhyw Le

Mae'r Bwrdd Iechyd yn y broses o ehangu'r defnydd o ymgynghori fideo yn gyflym fel rhan o'i hymateb i COVID-19. Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu caffael platfform o'r enw 'Mynychu Unrhywle' ('Attend Anywhere') sy'n rhoi cyfle i glinigwyr gynnal ymgynghoriad meddygol gyda chlaf gan ddefnyddio fideo. Bydd ei gyflwyniad, sydd ar hyn o bryd dan arweiniad yr Is-adran Gwybodeg, yn parhau i gefnogi gwasanaethau ar draws y Fwrdd Iechyd i ddarparu Gofal Iechyd yn ystod ac ar ôl Covid19, gan gynnig ffordd newydd o weithio a darparu dewis arall yn lle ymgynghoriadau wyneb yn wyneb. Dim ond pan fydd Clinigwr yn ei ystyried yn ddiogel ac yn briodol yn glinigol y defnyddir fideo.

 

Am help a chefnogaeth gyda 'Mynych Unrhywle'

Os cawsoch eich gwahodd i fynychu apwyntiad fideo a bod angen cymorth pellach arnoch, cyfeiriwch at wefan TEC Cymru, sy'n darparu cefnogaeth ac arweiniad ar sut i ddefnyddio 'Mynychu Unrhywle'. 

 

Cyf:
Teitl:
Dyddiad cyhoeddi:
Dyddiad Dod i ben:
       
ABUHB / PIU: 1461/1 Cardioleg Gyffredinol Gorff 2020 Gorff 2023
ABUHB / PIU: 1462/1 Clinigau CNS Cardioleg Gorff 2020 Gorff 2023
ABUHB / PIU: 1465/1 Clinig Diabetes Gorff 2020 Gorff 2023
ABUHB / PIU: 1466/1 Clinigau Gofal yr Henoed Gorff 2020 Gorff 2023
ABUHB / PIU: 1463/1 Clinigau Methiant y Galon Cardioleg Gorff 2020 Gorff 2023
       
ABUHB / PIU: 1492/1 Gastroenteroleg Gorff 2020 Gorff 2023
       
ABUHB / PIU: 1490/1 Meddygaeth Resbiradol Gorff 2020 Gorff 2023
       
ABUHB / PIU: 1491/1 Niwroleg Acíwt Gorff 2020 Gorff 2023
       
ABUHB / PIU: 1484/1 Ophthalmology (ad hoc) Awst 2020 Awst 2023
ABUHB / PIU: 1486/1 Ophthalmology (emergency) Awst 2020 Awst 2023
ABUHB / PIU: 1485/1 Ophthalmology (general) Awst 2020 Awst 2023
ABUHB / PIU: 1487/1 Ophthalmology (specialist) Awst 2020 Awst 2023
       
ABUHB / PIU: 1460/1 Pediatreg Gorff 2020 Gorff 2023
       
ABUHB / PIU: 1464/1
Rhewmatoleg OP Gorff 2020 Gorff 2023