Neidio i'r prif gynnwy
Iwan Jones

Independent Member – Finance

Amdanaf i

Independent Member – Finance

Dechreuodd Iwan ei yrfa gyda Touche Ross (Deloitte bellach) ac mae’n aelod o Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr. Mae ganddo dros 30 mlynedd o brofiad mewn amrywiol rolau Risg a Chyllid o fewn sefydliadau gwasanaethau ariannol yn y DU a thramor gan gynnwys Lloyds TSB, Barclays, Nat West, JP Morgan Chase a Deutsche Banks, a Chymdeithasau Adeiladu Sir Fynwy a’r Principality.

Mae gan Iwan brofiad eang sylweddol mewn rheolaeth ariannol gan gynnwys datblygu strategaeth, rheolaeth trysorlys, cynllunio cyfalaf, rheoli risg, rheoli prosiectau ac adrodd ariannol.