Neidio i'r prif gynnwy
Hannah Evans

Director of Strategy, Planning and Partnerships

Amdanaf i

Director of Strategy, Planning and Partnerships

Dechreuodd Hannah weithio yn y GIG yn 2002 fel Graddedig Rheolaeth Gyffredinol dan hyfforddiant yng Ngwent. Yn dilyn hynny, ymgymerodd â nifer o rolau gweithredol cyn symud i gynllunio strategol a gweithredol.

Arweiniodd ei phrofiadau ym maes cynllunio hi at rôl yn Llywodraeth Cymru lle cyflwynodd y fframwaith cynllunio cyntaf yn GIG Cymru a oedd yn cyd-fynd â Deddf Ariannol Cymru 2014.

Datblygwyd angerdd Hannah am drawsnewid a gwella gwasanaethau a rhagoriaeth sefydliadol yn ei rolau fel Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad gydag Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ac fel Cyfarwyddwr Trawsnewid yn BILl Bae Abertawe. Mae hi wedi ennill diddordeb brwd mewn dysgu o systemau eraill trwy ei gwaith fel Adolygydd Gateway, cyfrannwr a darlithydd i sectorau eraill.

Symudodd yn ôl i rôl arweinyddiaeth weithredol fel Cyfarwyddwr Gofal wedi’i Gynllunio, Canser a Gwasanaethau Trydyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, lle bu’n arwain adferiad gwasanaethau yn dilyn pandemig Covid-19, cyn ymuno â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn 2023 fel Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth, Cynllunio a Phartneriaethau.