Neidio i'r prif gynnwy
Peter Carr

Cyfarwyddwr Gweithredol Therapïau a Gwyddorau Iechyd

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Gweithredol Therapïau a Gwyddorau Iechyd

Hyfforddodd Peter fel Podiatrydd ym Mhrifysgol Plymouth, gan raddio ym 1994 a daeth i weithio yng Nghymru ym 1995 i Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cymunedol Gwent. Parhaodd â’i rôl glinigol gydag Ymddiriedolaeth GIG Gofal Iechyd Gwent, gan weithio ar draws pob ardal mewn safleoedd acíwt a chymunedol ac mewn gofal sylfaenol. Yn 2000, sicrhaodd Peter le ar Gynllun Hyfforddiant Rheolaeth GIG Cymru ac ers hynny mae wedi ymgymryd ag ystod o rolau gweithredol a strategol yn lleol yng Ngwent ac ar lefel genedlaethol.

Mae Peter wedi bod yn Gyfarwyddwr Gweithredol Therapïau a Gwyddor Iechyd ers mis Rhagfyr 2017. Fel un o’r Gweithredwyr Clinigol, mae Peter yn broffesiynol gyfrifol, ar lefel Weithredol a Bwrdd, am ystod amrywiol o weithwyr proffesiynol gwyddor gofal iechyd a gweithwyr iechyd perthynol. Mae Peter yn ystyried ei rôl yn gyfle breintiedig i hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar gyfer yr holl gydweithwyr, partneriaid a phobl sy’n byw yn ein cymuned, fel bod y gofal y mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ei ddarparu yn caniatáu iddynt ffynnu, gweithio a byw mewn ffordd sy’n wirioneddol. materion iddynt.