Neidio i'r prif gynnwy
Sarah Simmonds

Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol

Amdanaf i

Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol

Yn dilyn rolau Adnoddau Dynol a hyfforddi yn y sector preifat yn ystod ei gyrfa gynnar, ymunodd Sarah â'r GIG fel Swyddog AD yn 2003. Ers ymuno â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn 2009, mae Sarah wedi symud ymlaen trwy rolau amrywiol gan gynnwys Partner Busnes y Gweithlu ac yn fwyaf diweddar, Dirprwy Gyfarwyddwr Datblygiad y Gweithlu a Sefydliadol. Mae gan Sarah radd Meistr mewn Rheoli Adnoddau Dynol ac mae'n Gymrawd Siartredig y Sefydliad Siartredig Datblygu Personél (CIPD).

Mae gan Sarah angerdd am bobl ac mae ei gwaith yn cynnwys sicrhau bod gan y Bwrdd Iechyd y staff cywir sydd â'r sgiliau a'r profiad cywir i ddarparu'r gofal gorau posibl i'n cleifion. Mae Sarah yn hyrwyddo ein gwerth o 'roi pobl yn gyntaf' ac mae'n ymroddedig i hyrwyddo amrywiaeth, lles a datblygu gyrfa gyda'n staff yn ogystal â dyblu ein hymdrechion i sicrhau bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn parhau i fod yn lle gwych i weithio.

Mae Sarah yn byw yng Nghaerffili gyda'i gŵr a'i dau o blant.