Neidio i'r prif gynnwy
Dafydd Vaughan

Independent Member (Digital)

Amdanaf i

Independent Member (Digital)

Mae Dafydd yn arbenigwr digidol a thechnoleg ac wedi treulio’r 15 mlynedd diwethaf yn helpu llywodraethau, sefydliadau cyhoeddus a sefydliadau masnachol i addasu i oes y rhyngrwyd. Yn ogystal â’i rôl ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, mae Dafydd yn gynghorydd strategol i’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol yng Nghymru.