Neidio i'r prif gynnwy
Leanne Watkins

Prif Swyddog Gweithredu

Amdanaf i

Prif Swyddog Gweithredu

Bu Leanne yn gweithio yn y GIG ers 1994, gan ddechrau ei gyrfa fel hyfforddai rheoli ariannol yn Ysbyty Nevill Hall. Symudodd i Ynys Wyth ym 1997 fel cyfrifydd rheoli a chyn bo hir trosglwyddodd ei sgiliau dadansoddi i symud ar draws i reolaeth gyffredinol gyda ffocws penodol ar ofal wedi'i gynllunio. Symudodd yn ôl i Gwent yn 2002 lle ymgymerodd â chyfres o rolau perfformiad gweithredol a chorfforaethol cyn dod yn Rheolwr Cyffredinol mewn Gofal Rhestredig lle arhosodd tan 2017.


Ym mis Tachwedd 2017 symudodd drosodd i ganolbwyntio ar y strategaeth Dyfodol Clinigol a helpodd y sefydliad i drosglwyddo i'r model Dyfodol Clinigol llawn a ddaeth i ben gydag agoriad cynnar Ysbyty Athrofaol Y Faenor i gefnogi ymateb y sefydliad i'r pandemig.


Fel un o drigolion Gwent, a rhywun sydd wedi treulio mwyafrif ei gyrfa yng Ngwent, mae'n angerddol am yrru gwelliannau ymlaen wrth ddarparu gwasanaethau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, ar ôl datblygu dull system gyfan o ymdrin â'i steil arweinyddiaeth. Mae hi'n ymroddedig i gefnogi a datblygu ei thimau, ac ymgymerodd â Hyfforddi'r Hyfforddwr yn Sefydliad Dartmouth yn 2017 i fynd ar drywydd hyn.