Neidio i'r prif gynnwy
Jennifer Winslade

Cyfarwyddwr Nyrsio Gweithredol

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Nyrsio Gweithredol

Cymhwysodd Jenny fel nyrs ym 1991, gan weithio i ddechrau mewn gwasanaethau gofal aciwt a dwys yn y DU cyn gadael i dreulio dwy flynedd yn byw ac yn gweithio yn UDA. Yna dychwelodd i'r DU a hyfforddi fel Nyrs Ardal ac Ymwelydd Iechyd gan gwblhau ei BS c mewn Nyrsio Cymunedol yn Kings College London ac arbenigo mewn iechyd cyhoeddus a gwasanaethau plant yn y gymuned. Mae gan Jenny MA mewn ymarfer proffesiynol.

Ymunodd Jenny â rheolaeth y GIG yn gynnar yn y 2000au gan ganolbwyntio ar Iechyd y Cyhoedd, gwasanaethau plant, rheoli a chomisiynu ysbytai cymunedol ac mae wedi dal rolau Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio am fwy na 15 mlynedd o fewn comisiynu yn un o’r CCGs mwyaf yn Lloegr, gwasanaethau brys a gofal brys. o fewn Gwasanaeth Ambiwlans a gwasanaethau cymunedol.

Mae Jenny wedi gweithio ar lefel Genedlaethol i’r Adran Iechyd, gan ganolbwyntio ar Nyrsio ac Iechyd y Cyhoedd ac yn fwyaf diweddar mae wedi arwain y Gr┼Áp Cyfarwyddwyr Ansawdd, Gwella a Risg Cenedlaethol o fewn Cymdeithas Prif Weithredwyr Ambiwlans yn arwain ymateb yr Ambiwlans yn ystod y pandemig a thu hwnt. gan gynnwys yr ymateb i Ddiogelwch Cleifion a Rheoli Heintiau

Mae gan Jenny brofiad arwain sylweddol ar lefel Bwrdd ar gyfer arweinyddiaeth glinigol, llywodraethu clinigol, newid gwasanaeth, diogelwch cleifion ac ansawdd ac mae Jenny yn angerddol am gydraddoldeb ac amrywiaeth, diogelwch cleifion a gwella ansawdd , lles staff, gofal sy'n canolbwyntio ar y claf a phrofiad y claf. Mae Jenny yn hyrwyddo llais nyrsio a chleifion ac yn ymwneud ag iechyd y boblogaeth a hybu diwylliant gwaith iach a chynhwysol.