Neidio i'r prif gynnwy
Dr. James Calvert FRCP PhD MPH

Cyfarwyddwr Meddygol

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Meddygol

Cymhwysodd James mewn Meddygaeth o Brifysgol Rhydychen ym 1992. Astudiodd Iechyd Cyhoeddus fel Ysgolor Fulbright ym Mhrifysgol Harvard cyn cwblhau ei PhD mewn Epidemioleg yn Ne Affrica a Llundain.

Roedd yn Arbenigwr Anadlol Ymgynghorol ym Mryste rhwng 2006-2021 ac yn Glinigydd Arweiniol ar gyfer Meddygaeth Resbiradol rhwng 2008 a 2018. Bu hefyd yn gweithio am fwy na 10 mlynedd fel Cyswllt a Dirprwy Gyfarwyddwr Meddygol. Roedd y rolau hyn yn caniatáu iddo ddatblygu profiad o weithio gydag ystod eang o weithwyr proffesiynol i wella'r modd y darperir gofal iechyd i gleifion.

Mae wedi gweithio gyda chydweithwyr yn GIG Lloegr i wella mynediad at wasanaethau integredig i gleifion. Roedd yn Gynghorydd Arbenigedd Cenedlaethol ar gyfer Asthma Difrifol o 2017-2020 ac mae'n parhau i arwain yr Archwiliad Asthma Cenedlaethol yng Ngholeg Brenhinol y Meddygon.

Mae ganddo ddiddordeb hirsefydlog mewn gwella ansawdd mewn gofal iechyd ac mae wedi gweithio gyda Chymdeithas Thorasig Prydain, Gwella Gwerth y GIG, Coleg Brenhinol y Meddygon (RCP) a Phrifysgol Bryste yn y maes hwn.

Mae James wedi byw yng Ngwent ers 16 mlynedd a phan nad yw yn y gwaith mae'n mwynhau cadw gwenyn ac mae'n Aelod o Gymdeithas Cadw Gwenyn Gwent.