Neidio i'r prif gynnwy

Radioleg / Radiograffeg

Mae ein tîm yn darparu gwasanaeth delweddu diagnostig i glinigwyr ysbytai, Meddygon Teulu a Ymarferwyr Nyrsio ledled Gwent a De Powys sy'n cwmpasu poblogaeth dalgylch o 600,000.
Rydym yn gallu gwneud diagnosis o gyflyrau trwy'r mathau canlynol o Radiograffeg neu Belydr-X:
Darperir Gwasanaethau Radioleg yn yr ysbytai canlynol (mae gan y rhai sydd â * chyfleusterau delweddu cyfyngedig):
Ysbyty Brenhinol Gwent Casnewydd
Ysbyty Neuadd Nevill, Y Fenni
Ysbyty'r Sir, Pont-y-pŵl *
Ysbyty Aneurin Bevan, Glyn Ebwy *
Ysbyty Ystrad Fawr, Ystrad Mynach
Ysbyty Cas-gwent *
Ysbyty Gwynllyw *
I gael mwy o wybodaeth a thaith rithwir ewch i http://www.goingfora.com/