Therapi Lleferydd ac Iaith

Cyf:
Teitl:
Dyddiad cyhoeddi:
Dyddiad Dod i ben:

ABUHB /

PIU: 579/4

Helpu Plant Ifanc Ag Atal Dweud

Medi 2017

Medi 2020

ABUHB /

PIU: 928/3

Helpu'ch Plentyn gyda Lleferydd aneglur

Rhag 2018

Rhag 2021

ABUHB /

PIU: 581/4

Helpu'ch Plentyn i Ddysgu am Iaith

Rhag 2018

Rhag 2021

ABUHB /

PIU: 1259/2

Helpu'ch plentyn i roi'r gorau i ddefnyddio dymi- Gwybodaeth i Rieni Gofalwyr

Ebrill 2019

Ebrill 2022

       

ABUHB /

PIU: 815/4

Mae'n Cymryd Dau i Siarad - Rhaglen Hanen i Rieni

Rhag 2018

Rhag 2021

       

ABUHB /

PIU: 578/4

Plant ag Anawsterau Bwydo - Therapi Lleferydd ac Iaith

Awst 2019

Awst 2022

       

ABUHB /

PIU: 887/3

Tîm Nam ar y Clyw i Blant

Rhag 2018

Rhag 2021