Neidio i'r prif gynnwy
Pippa Britton

Aelod Annibynnol (Cymuned)

Amdanaf i

Aelod Annibynnol (Cymuned)

Mae Pippa Britton yn Baralympiad dwbl a gystadlodd ar dimau saethyddiaeth Cymru a Phrydain Fawr am 15 mlynedd, a chyflawnodd lleoedd podiwm yn 6 Pencampwriaeth y Byd a 24 digwyddiad Rhyngwladol. Wrth gystadlu roedd hi hefyd yn hyfforddwr ac yn fentor i athletwyr sgwad datblygiad, a hi oedd yr aelod pwyllgor athletwyr para-saethyddiaeth cyntaf yn 'World Archery', gan gynrychioli saethwyr ledled y byd.

 

Gorfododd anaf i Pippa ymddeol, ond gan ei fod yn angerddol am roi yn ôl i chwaraeon ac eisiau cyfrannu at y gymuned yng Nghymru, daeth Pippa yn Gadeirydd Chwaraeon Anabledd Cymru, sefydliad sy'n trawsnewid bywydau trwy nerth chwaraeon. Aeth hi ymlaen i fod yn Is-gadeirydd Chwaraeon Cymru a hefyd yn Is-gadeirydd ar Fwrdd Gwrth Gyffuriau'r DU. Mae ei phrofiad yn helpu i ddylanwadu ar strategaeth gyda thegwch mewn golwg bob amser ac mae'n gweithio gyda sefydliadau o fewn a thu hwnt i faes chwaraeon tuag at fwy o gynhwysiant, gwella tegwch a chynyddu ymwybyddiaeth anabledd.