Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth Maeth Ar-lein Ar Gael Nawr i Gleifion Canser

Dydd Mercher 13 Ionawr 2021

Mae gwasanaeth Deieteg Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi cydnabod nad yw hi bob amser yn hawdd cael gafael ar wybodaeth maethol ar gyfer pobl sydd wedi'u heffeithio gan ganser pan mae gwir ei angen arnoch.

Yng ngoleuni hyn, mae'r gwasanaeth bellach yn cynnig gwybodaeth a chefnogaeth maethol ar-lein y gellir eu cyrchu ar unrhyw adeg i bobl y mae canser yn effeithio arnynt.

Gall pobl sydd wedi'u diagnosio â chanser yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan nawr gwblhau hunanasesiad i gael cyngor maeth llinell gyntaf ac atgyfeiriad posibl at y dietegydd.

Mae'r fideo canlynol yn esbonio'r gwasanaeth newydd:

Am wybodaeth am ddim neu i ystyried hunangyfeirio i weld Deietegydd, anfonwch e-bost at RGHDietetics.abb@wales.nhs.uk neu ffoniwch 01633 234289.