Neidio i'r prif gynnwy

Tystysgrifau Brechu ar gyfer Teithio Rhyngwladol

24ain Mai 2021

Ar 17 Mai 2021 cyhoeddodd y Prif Weinidog y byddai teithio rhyngwladol yn ailddechrau a chadarnhaodd y byddai Cymru’n defnyddio’r un system goleuadau traffig ar gyfer teithio rhyngwladol ag mewn rhannau eraill o’r DU.

Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi ei gwneud yn glir mai dim ond ar gyfer teithiau hanfodol y dylid teithio'n rhyngwladol. Er mwyn hwyluso teithio rhyngwladol ar gyfer y siwrneiau hanfodol hyn, darllenwch y camau sydd wedi'u cymryd ar wefan Llywodraeth Cymru .