Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Radio Ysbyty Ar Alw 'YYFM' Yn Lansio yn Ysbyty Ystrad Fawr

Dydd Llun 15 Chwefror 2021

Mae gwasanaeth radio ysbyty newydd, arloesol, ar alw wedi lansio yn Ysbyty Ystrad Fawr, i helpu
brwydro yn erbyn unigrwydd, diflastod a'r teimlad o unigedd y mae rhai cleifion yn ei wynebu wrth fod yn glaf mewn hysbyty- rhywbeth sydd ond wedi gwaethygu ers Pandemig Coronafeirws.


Crëwyd prosiect Ysbyty Ystrad FM (YYFM) gan Steven Davies- sy'n gweithio yn yr Ysbyty- ar ôl hynny,
gwelodd gyfle i roi mwy o ymdeimlad o berthyn i gleifion, a hefyd i helpu i gofio
atgofion i'r rhai sy'n byw gyda dementia, trwy ddefnyddio cerddoriaeth. Yn ogystal â darparu
cynnwys ei hun, mae Steven wedi sefydlu cysylltiadau â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Prifysgol De
Cymru, nifer o ysgolion lleol a rhanddeiliaid allweddol eraill i gynhyrchu cynnwys ar gyfer y gwasanaeth.


Bydd cynnwys ar lafar yn cynnwys crynodebau newyddion, cyfweliadau, rhaglenni dogfen a dramâu radio, a hefyd yn rhoi cyfle i wrandawyr ddechrau dysgu iaith newydd. Bydd y gwasanaeth hefyd yn cael ei ddefnyddio i gyflwyno negeseuon ysbyty hanfodol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, a chanllawiau COVID-19 gan Lywodraeth Cymru.


Bydd cynnwys ar lafar yn cynnwys ceisiadau caneuon cleifion a rhaglenni dogfen cerddoriaeth.

Gall cleifion yn yr ysbyty gael mynediad at YYFM trwy ymweld â itsyyfm.com ar eu dyfais(iau) eu hunain, neu trwy ddefnyddio un o'r tabledi sydd ar gael iddynt. Gall ymwelwyr a'r rhai y tu allan i'r ysbyty hefyd gael mynediad i'r gwasanaeth ar eu dyfais(iau) eu hunain trwy ymweld â'r un wefan.

Bydd gwrandawyr yn gallu rhoi eu hadborth ar y gwasanaeth, neu ofyn am gynnwys penodol, trwy glicio ar y botwm adborth ar itsyyfm.com.