Neidio i'r prif gynnwy

Prinder stoc o Analogau GLP-1 chwistrelladwy a'r geg ar gyfer y rhai sydd â diabetes math 2

Ar hyn o bryd, mae prinder analogau GLP-1 ledled y DU. Mae'r prinder oherwydd cynnydd yn y galw am analogau GLP-1. Nid oes ganddo ddim i'w wneud â'ch fferyllfa, eich Practis Meddyg Teulu na'ch Gwasanaeth Arbenigol Diabetes. Bydd eich gwasanaeth diabetes arferol yn gwybod am y prinder a bydd ganddynt ganllawiau i'ch helpu i reoli eich diabetes tra bod y analogau GLP-1 yn brin.

Yn anffodus, nid oes disgwyl i'r cyflenwad ddychwelyd i'r arfer tan ganol 2024 ar y cynharaf.

Gall cleifion weld rhagor o wybodaeth a chyngor drwy fynd i: Gwybodaeth i gleifion - Gwasanaeth Cynghori ar Feddyginiaethau Cymru (wales.nhs.uk)