Neidio i'r prif gynnwy

Gwobrau Gwasanaeth Hir 2023 - Mis Ebrill a Mis Mai

Dydd Iau 1 Mehefin 

 

Llongyfarchiadau i'n Deiliaid Gwobr Gwasanaeth Hir!

 

Dros fis Ebrill a mis Mai, gwahoddwyd staff i fynychu seremonïau gwobrwyo yn Ysbyty Nevill Hall ac Ysbyty Brenhinol Gwent. 

Wedi’i agor gan y Prif Weithredwr, Nicola Prygodzicz a’r Cadeirydd, Ann Lloyd, roedd y digwyddiadau yn cydnabod staff sydd wedi cyrraedd cerrig milltir 25 a 40 mlynedd o wasanaeth. 

Mae'n parhau i fod yn ddigwyddiad rheolaidd ysbrydoledig sy'n cydnabod gwaith caled ein staff. Cydnabyddwyd dros 80 o staff ychwanegol eleni a 2,000+ mlynedd ychwanegol o brofiad. Mae'r digwyddiad hefyd yn gyfle gwych i roi ddiolch yn bersonol i'n cydweithwyr a chysylltu gyda hen ffrindiau, fel y gwnaeth Ceri a Gaynor ym mis Mai!

 

Gall aelodau staff lawrlwytho copi o’u llun gwobrau here:

24 Mis Ebrill - Ysbyty Nevill Hall

2 Mis Mai - Ysbyty Brenhinol Gwent

22 Mis Mai - Ysbyty Nevill Hall

 

Mewn ymateb i awgrymiadau gan ein gweithwyr, newidiodd y Bwrdd Iechyd y broses gysylltiedig â chydnabyddiaeth gwasanaeth hir felly mae’r rhai sy’n cyflawni 25, 40 neu 50 mlynedd o wasanaeth y GIG bellach yn cael eu hadnabod yn awtomatig drwy ddefnyddio cofnodion a bydd staff yn cael llythyr i’w gwahodd i fynychu digwyddiad.

Mae’n bwysig bod yr holl staff yn cael cydnabyddiaeth am eu cyfraniad o wasanaeth hir. Diolch i’n holl staff am eich gwasanaeth a’ch ymrwymiad parhaus i weithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.