Neidio i'r prif gynnwy

100,000 o bobl wedi'u brechu yng Ngwent!

Dydd Gwener 5ed Chwefror

Mae’n bleser gennym gyhoeddi’r newyddion gwych ein bod wedi rhoi dros 100,000 o frechlynnau. 

Rydym mor falch o’n timau brechu sy’n gweithio’n galed iawn i weinyddu brechlynnau mor ddiogel a chyflym â phosib. Mae eu hymdrech arbennig wedi chwarae rhan allweddol yn sicrhau’r cyfle gorau o imiwnedd i’r 100,000 o bobl sydd bellach wedi derbyn eu brechlyn. 

Hoffem ddiolch i’r cyhoedd am eu hamynedd, dealltwriaeth a chefnogaeth barhaus wrth i ni weithio drwy ein rhestrau blaenoriaeth.