Neidio i'r prif gynnwy

Anfon Ychydig o Gariad at eich GIG!

Dydd Llun 25 Ionawr 2021

Dydd Santes Dwynwen hapus!

Eleni, hoffem gofio Diwrnod Nawddsant Cariadon Cymru trwy ddathlu'n cariad tuag at ein GIG a'n staff.

Oes gennych chi neges i'w hanfon at ein staff i ddiolch iddynt am eu holl waith caled?

Rhowch bach o hwb iddynt trwy anfon eich neges at abb.enquiries@wales.nhs.uk fel y gallwn rannu eich neges ar ein sianeli Cyfryngau Cymdeithasol.

Croesawir negeseuon yn Gymraeg ac yn Saesneg.

#CaruEichGIG