Canolfan Profi Coronafeirws Dros Dro Newydd i Agor yn Nhredegar Newydd

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi cyhoeddi agoriad Canolfan Brofi newydd yn Nhredegar Newydd ym Mwrdeistref Caerffili.

Bydd yr uned symudol newydd hon yn darparu gwasanaeth profi i drigolion yng Ngogledd Bwrdeistref Caerffili. Mae wedi ei leoli yn y maes parcio, Parc Busnes Tredegar Newydd, White Rose Way, NP24 6BH a rhaid i chi drefnu apwyntiad i ddod i gael prawf.

Os ydych chi'n byw ym Mwrdeistref Sir Gaerffili a bod gennych symptomau Coronafeirws, ffoniwch 0300 30 31 222 rhwng 8am a 6pm i drefnu prawf.

Mae Canolfan Profi 'Cerdded i Fyny' yng Nghanolfan Hamdden Caerffili wedi cael ei ymestyn i agor tan Ddydd Iau 17eg o Fedi am 6pm. Nid oes angen archebu lle ar gyfer y ganolfan hon, ond mae angen i chi fod yn byw yn y Fwrdeistref, a bod â symptomau Coronafeirws, os ydych chi am ddod i gael prawf.

Yn ôl y bwriad, bydd y cyfleuster gyrru drwodd dros dro yn Nhŷ Penallta yn cau o 6pm ar Ddydd Mawrth 15fed Medi.

 

Cyfleuster Profi Symudol Dros Dro Tredegar Newydd

Maes parcio, Parc Busnes Tredegar Newydd, White Rose Way, NP24 6BH.

Dydd Mercher 16 Medi 2020, 2pm - 6pm

Dydd Iau 17 - Dydd Mercher 23 Medi 2020, 8am - 6pm bob dydd

  • Apwyntiad yn unig. Ffoniwch 0300 30 31 222 rhwng 8am-6pm.
  • Gwneir y prawf swab mewn 5 munud.
  • Dim ond ar gyfer trigolion Caerffili. Dewch ag adnabyddiaeth hunaniaeth a thystiolaeth o gyfeiriad.
  • Gallwch gyrraedd ar droed, mewn car neu feic.
  • Gwisgwch orchudd wyneb ar eich ffordd yn ôl ac ymlaen i'ch prawf.
  • Peidiwch â defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.
  • Cofiwch arsylwi ar Bellter Cymdeithasol wrth aros am brawf.
  • Peidiwch ag ymweld ag unrhyw siopau neu leoedd eraill ar y ffordd i'ch prawf neu oddi yno.
  • Cofiwch, os oes gennych symptomau Coronafeirws, rhaid i chi a'ch cartref cyfan hunan-ynysu gartref nes i chi dderbyn canlyniadau eich profion.

Mae'r cyfleusterau profi hyn wedi'u bwriadu ar gyfer pobl sy'n byw ym Mwrdeistref Caerffili. Mae cyfleusterau profi eraill yng Ngwent- yn Rodney Parade yng Nghasnewydd a Chwm ym Mlaenau Gwent. Gallwch hefyd gael prawf wedi'i bostio i'ch cartref. Gwnewch gais ar-lein yn www.gov.wales neu ffoniwch 119.

Dywedodd Mererid Bowley, Cyfarwyddwr Dros Dro Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ,

“Hoffem ddiolch i’r preswylwyr hynny sydd eisoes wedi dod ymlaen am brawf ar ôl datblygu symptomau Coronafeirws.

“Rydym yn falch o agor y cyfleuster dros dro newydd hwn yn Nhredegar Newydd, a fydd yn darparu gwasanaeth profi i drigolion yng Ngogledd y Fwrdeistref. Archebwch brawf os oes gennych symptomau Coronafeirws- peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golli blas a/ neu arogl- neu os ydych wedi bod yn teimlo'n sâl am ddim rheswm amlwg."