Neidio i'r prif gynnwy

COVID-19- Stori Steph

Dydd Llun 7 Rhagfyr

Mae yna nifer o staff y GIG sydd wedi profi effeithiau dinistriol Covid-19. Er enghraifft, mae rhai wedi dal y firws ac angen awyru mecanyddol, mae rhai wedi methu ymweld â pherthnasau yn yr ysbyty ac mae rhai staff wedi colli aelodau o'r teulu, heb fod gyda nhw pan oeddent yn marw, gan nad oedd cyfyngiadau ymweld bryd hynny yn caniatáu hynny.

Stori Steph yw'r ail o'n straeon ac mae'n dangos sut mae COVID wedi effeithio'n bersonol ar ein staff ein hunain yn ogystal â gofalu am ein cleifion y mae COVID yn effeithio arnynt. Efallai y bydd rhywfaint o'r cynnwys hwn yn peri gofid i chi.