Neidio i'r prif gynnwy

Cyhoeddwyd Canfyddiadau Ymgysylltiad Cyhoeddus Iechyd Meddwl Mewn Adroddiad

Dydd Mercher 23 Mehefin 2021

Rydym yn falch o adrodd ein bod, yn dilyn ein Ymgysylltiad Cyhoeddus â Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion yn ardal ein Bwrdd Iechyd, wedi cynnal dadansoddiad o'r ymatebion a'r holl sylwadau a gyflwynwyd.

Mae'r adroddiad a'r dadansoddiad wedi'i gyflwyno i Dîm Gweithredol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Phwyllgor Cyngor Iechyd Cymunedol Gwent.

Ewch i'n tudalen Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion yng Ngwent i weld y dogfennau hyn.

Byddwn yn cyhoeddi ein camau nesaf cyn gynted â phosibl.