Neidio i'r prif gynnwy

Cyllid o £64 miliwn i gefnogi cynllun ledled y DU i gryfhau darpariaeth ymchwil glinigol

28ain Mehefin 2021

Bydd cleifion ledled y DU yn elwa o system ymchwil glinigol â gwefr uchel, gyda chefnogaeth o dros £64 miliwn o fuddsoddiad pwrpasol, a fydd yn arbed bywydau ledled y wlad.

Yn dilyn y weledigaeth feiddgar 'Arbed a gwella bywydau: dyfodol cyflwyno ymchwil glinigol y DU' a gyhoeddwyd ym mis Mawrth, nododd llywodraeth y DU a gweinyddiaethau datganoledig gam cyntaf y gweithgaredd i sicrhau y bydd gan ymchwil ganlyniadau iechyd gwell a chaniatáu i fwy o gleifion fod ymwneud ag, ac elwa o, ymchwil sy'n berthnasol iddynt.

Darllenwch fwy am hyn ar wefan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru .