Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor Profi Covid-19 i Bobl â symptomau

22ain Mehefin 2021

Gyda'r nifer cynyddol o achosion o'r amrywiad Delta Covid-19 ledled Cymru, gan gynnwys ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, rydym yn atgoffa pobl, os oes ganddynt unrhyw symptomau o Covid-19, bod yn rhaid iddynt archebu prawf Covid-19 gyda'r Bwrdd Iechyd.

Ni ddylai pobl â symptomau Covid-19 ddefnyddio pecyn profi cartref Llif Ochrol, ond yn lle hynny archebu prawf yn un o'n canolfannau profi trwy naill ai ffonio 119 neu archebu ar-lein yn https://www.gov.uk/get-coronavirus-test .

Bydd angen i'r unigolyn a'r aelwyd hunan-ynysu am 10 diwrnod oni bai bod y canlyniad yn dod yn ôl yn negyddol.

Dywedodd Peter Carr, Cyfarwyddwr Gweithredol Therapïau a Gwyddor Iechyd: “Hoffwn atgoffa pobl bod yn rhaid defnyddio profion cartref Llif Ochrol dim ond os nad yw person yn symptomatig.

“Rydyn ni'n gwybod efallai na fydd profion DIY cartref yn darparu canlyniad cywir i bobl â symptomau Covid-19, felly mae'n bwysig iawn bod y rhai sydd â symptomau yn derbyn prawf yn un o'n canolfannau profi i gael canlyniad cywir ac i helpu i atal lledaeniad y feirws."