Neidio i'r prif gynnwy

Defnyddir Gardd Natur a Iachau Plant yn Ysbyty Athrofaol y Faenor am y Tro Cyntaf

20fed Mawrth 2021

Roedd Eliza, tair oed, yn rhan o hanes yr wythnos hon, fel y claf cyntaf i ddefnyddio'r Ardd Iachau Plant yn Ysbyty Athrofaol Y Faenor.

Wedi'i chymryd y tu allan ar ei gwely gan yr Arbenigwr Chwarae Iechyd, Bev, a'r gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd, Carol, mwynhaodd Eliza y peiriant swigen, yr heulwen a'r golygfeydd. Bydd yn defnyddio'r lle yn rheolaidd yn ystod gweddill ei harhosiad yn yr Uned Blant.

Cafodd mam Eliza, Amy, ei llethu gan y profiad, gan ddweud pa mor hyfryd oedd yr ardal a pha mor freintiedig yr oedd hi'n teimlo mai ei merch oedd y cyntaf i ddefnyddio'r cyfleusterau.

Crëwyd Gardd Natur a Iachau Plant Ysbyty Athrofaol Y Faenor gan yr artistiaid Andy O'Rourke, Eifion Porter, Emma Price a Cecile Johnson Soliz mewn cydweithrediad â staff, fel rhan o'r Rhaglen Celf ar gyfer Y Faenor a guradwyd gan Studio Response ar ran Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Edrychwn ymlaen at weld yr effaith gadarnhaol y bydd yr ardd hyfryd hon yn ei chael ar lawer o gleifion y dyfodol, yn union fel Eliza. Brysia gwella, Eliza!