Neidio i'r prif gynnwy

Diwrnod Cyflenwyr 2023

Ydych chi’n rhedeg gwasanaeth adeiladu yn ne Cymru? Ymunwch â ni ar gyfer Diwrnod Cyflenwyr 2023 i ddysgu mwy am Fframwaith Mân Waith newydd y Bwrdd Iechyd. 

Rydym yn chwilio am fusnesau sy’n gweithredu mewn ystod eang o fân waith adeiladu, gan gynnwys:

 • Gwaith Adeiladu Cyffredinol
 • Lloriau
 • Nenfydau
 • Paentio ac Addurno
 • Gwaith Trydanol
 • Gwaith Mecanyddol
 • Drysau Tân
 • Rhaniadau Tân
 • Toeau
 • Ffenestri a Gwydro
 • Diogelwch (CCTV, Rheoli Mynediad, Ymwthwyr)
 • Awyru
 • Nwy meddygol
 • Cloddio a Pheirianneg Sifil
 • Gwaredu Asbestos
 • Dymchwel

Mae hwn yn gyfle gwych i ddysgu am y fframwaith newydd a dysgu sut y gallwch wneud cais am gontractau newydd gyda’r Bwrdd Iechyd ar draws ein gwahanol safleoedd, gan gynnwys Ysbyty Athrofaol y Faenor, Ysbyty Brenhinol Gwent, Ysbyty Nevill Hall ac Ysbyty Ystrad Fawr.

I ddysgu mwy am y fframwaith newydd, ewch i Gwerthwch i Gymru drwy https://www.sell2wales.gov.wales/search/show/search_view.aspx?ID=MAR430736