Dr Sarah Aitken yn Rhybuddio Gwent i Atal Lledaeniad Coronafeirws

Gweler y neges hon gan Dr Sarah Aitken, Cyfarwyddwr Meddygol Dros Dro Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, wrth iddi rybuddio bod yn rhaid i bobl Gwent fod mor wyliadwrus â phosibl er mwyn atal lledaeniad Coronafeirws.

Yn dilyn cyfnod cloi lleol i ardal Bwrdeistref Sir Caerffili wrth i nifer yr achosion gynyddu'n gyflym unwaith eto, mae Dr Aitken yn annog Gwent gyfan i ddilyn canllawiau hylendid dwylo ac Ymbellhau Cymdeithasol.

#DiogeluCymru #AmddiffynEichGIG