Neidio i'r prif gynnwy

Dyfodol Gwasanaethau Fasgwlaidd yn Ne-ddwyrain Cymru

Mae nifer o heriau cynyddol sy’n wynebu gwasanaethau fasgwlaidd yn Ne-ddwyrain Cymru, sy’n golygu na ellir cynnal y gwasanaeth ar ei ffurf bresennol ar gyfer y dyfodol. Mae cyfluniad gwasanaethau fasgwlaidd ar draws y rhanbarth wedi’i drafod yn helaeth ers llawer o flynyddoedd. Cafodd llawer o opsiynau eu harchwilio a chafodd cyfres o argymhellion eu sefydlu.

Darllenwch fwy am Ddyfodol Gwasanaethau Fasgwlaidd yn Ne-ddwyrain Cymru