Neidio i'r prif gynnwy

Fferylliaeth - eich barn chi?

Rydym am glywed eich barn am wasanaethau fferyllol yng Ngwent.  Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn adolygu'r ddarpariaeth o wasanaethau fferyllol.

Os ydych yn defnyddio fferyllfeydd cymunedol neu wasanaethau meddygon fferyllol yng Ngwent, cwblhewch ein harolwg yn: