Gofyn am CDs Sbâr am Gleifion ar Wardiau Ein Hysbytai

Dydd Sul 26ain Ebrill 2020

A ydych wedi defnyddio'r amser ychwanegol yn y tŷ i glirio rhai o'r cypyrddau, ac wedi dod o hyd i hen CDs nad oes angen arnoch mwyach?

Os felly, byddem wrth ein boddau i dderbyn rhain i wneud defnydd da ohonynt.

Er mwyn i'n cleifion allu mwynhau rhywfaint o therapi cerddorol sy'n hybu hwyliau, rydym yn darparu chwaraewyr CD ar ein Wardiau, ond mae angen rhai albymau i'w chwarae ynddynt.

Os oes gennych unrhyw CDs sbâr y credwch hoffai'n cleifion gwrando arnynt, byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech roi gwybod i ni drwy: ffrindimi.abb@wales.nhs.uk

Mae yna ychydig o enghreifftiau o fathau o gerddoriaeth ac artistiaid isod, ond byddwn yn croesawi albymau â chymysgedd o artistiaid hefyd.

Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth barhaus ac am aros adref!