Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Coffa a gynhaliwyd ar gyfer Meddyg Teulu hiraf ei wasanaeth yng Ngwent, y diweddar Dr Mehboob Ali

Dydd Llun 17 Ebrill 2023

Cynhaliwyd seremoni goffa ar gyfer y diweddar Dr Mehboob Ali ddydd Sadwrn 15 Ebrill yng Nghanolfan Iechyd Pengam.

Diolchodd y digwyddiad coffa i Dr Ali, a oedd yn feddyg poblogaidd ac yn Feddyg Teulu hiraf ei wasanaeth yng Ngwent. Roedd hefyd yn nodi ei ben-blwydd, gan y byddai wedi bod yn 81 oed.

Gweithiodd Dr Ali yn ddiflino fel meddyg teulu ar ei ben ei hun yng Nghanolfan Iechyd Pengam, gan ddarparu gwasanaeth rhagorol am dros 45 mlynedd.

Daeth nifer fawr o bobl i’r digwyddiad a daeth ei wraig, Mrs Ali, ei deulu, aelodau’r Bwrdd Iechyd, cydweithwyr Dr Ali a thrigolion lleol ynghyd.

Judith Paget, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/Prif Weithredwr GIG Cymru; Rhannodd Ann Lloyd, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Dr Liam Taylor, y Dirprwy Gyfarwyddwr Meddygol oll eiriau o ddiolch i’r diweddar Dr Ali a thalodd deyrnged i’w waith diflino dros ei gymuned leol.

Rhannodd merch Dr Ali, Sophia, araith deimladwy, yn dwyn i gof atgofion am ┼Ár, tad a thaid annwyl iawn.

Cyflwynodd Alison Gough, Pennaeth Gwasanaeth Caerffili rhosyn 'Nye Bevan' i deulu Dr Ali ar ran y tîm ardal.

Dadorchuddiodd Mrs Ali blac coffa, sydd bellach wedi'i leoli yn nerbynfa Meddygfa Pengam.

Ychwanegodd Dr Liam Taylor, "Fel meddyg teulu, mae angen teulu da, cryf y tu ôl i chi, felly nid yn unig i Dr Ali y mae'r deyrnged hon, ond i'w wraig annwyl a'i deulu a'i cefnogodd."