Neidio i'r prif gynnwy

Gweithwyr Cymorth Iechyd Meddwl yn Cyrraedd Rhestr Fer ar gyfer Gwobr Nyrsio RCN Genedlaethol

Dydd Mercher 29 Mehefin 2022

Llongyfarchiadau mawr i’r Gweithwyr Cymorth Arbenigol, Kevin Hale a Dorian Wood, sydd wedi cael eu henwebu ar gyfer Gwobr Nyrsio RCN genedlaethol fawreddog yn y categori Gwobr Cymorth Nyrsio!

Mae Kevin a Dorian wedi’u henwebu am eu gwaith yn lleihau unigrwydd, hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, a gwella iechyd corfforol pobl ag anawsterau iechyd meddwl difrifol, yn dilyn datblygiad eu rhaglen Adfer Trwy Chwaraeon.

Mae mentrau yn eu model hollgynhwysol Adfer Trwy Chwaraeon gwrywaidd a benywaidd yn cynnwys grŵp pêl-droed a grŵp rygbi cerdded, yn ogystal â gwaith campfa 1-1 a grŵp. Mynychir y sesiynau hyn gan gleifion ag anghenion cymhleth iawn o ystod o leoliadau, gan gynnwys cleifion fforensig, cleifion o dan dimau cymunedol, cleifion preswyl, a'r rhai y gofelir amdanynt yn y sector preifat.

Er mwyn sicrhau cynhwysiant llawn, mae Kevin a Dorian wedi agor eu grŵp i dimau oedolion hŷn ac anableddau dysgu. Maent hefyd wedi sicrhau citiau rhoddedig gan Glwb Pêl-droed Tref y Fenni.

Mae Kevin a Dorian wedi cyrraedd y 5 olaf yn eu categori gwobrau allan o 520 o enwebeion, gyda’r seremoni wobrwyo yn digwydd ar Ddydd Iau 6 Hydref 2022.

Gan ddymuno pob lwc iddynt yn y seremoni wobrwyo!